Προσκυνήματα-Οδοιπορικά

Επί σοι χαίρει Κεχαριτωμένη – (παραμονή Θεοφανείων στο Βατοπαίδι)

28 Ιανουαρίου 2010

Επί σοι χαίρει Κεχαριτωμένη – (παραμονή Θεοφανείων στο Βατοπαίδι)

Συνεχίζουμε το μουσικό αφιέρωμα από τους εορτασμούς των Θεοφανείων στο Βατοπαίδι με ύμνους που έψαλλαν οι πατέρες της Μονής την παραμονή των Θεοφανείων.

Αντί του «Άξιόν εστιν…» στην εσπερινή Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου ψάλλεται το «Επί σοι χαίρει Κεχαριτωμένη».

Οι Πατέρες ψάλλανε το «Επί σοι χαίρει Κεχαριτωμένη» μπροστά από τη θαυματουργό και εφέστιο εικόνα της Μονής, Παναγία Βηματάρισσα.

Το ποιητικό κείμενο για όσους δεν το ξέρουν είναι το εξής:

Επi σoί χαίρει, Κεχαριτωμένη, πάσα η κτίσις, Αγγέλων τό σύστημα καί ανθρώπων τό γένος, ηγιασμένε ναέ καί παράδεισε λογικέ, παρθενικόν καύχημα, εξ ής Θεός εσαρκώθη καί παιδίον γέγονεν, ο πρό αιώνων υπάρχων Θεός ημών· τήν γάρ σήν μήτραν θρόνον εποίησε, καί τήν σήν γαστέρα πλατυτέραν ουρανών απειργάσατο. Επί σοί χαίρει, Κεχαριτωμένη, πάσα η κτίσις δόξα σοι.

Ακούστε το όπως το έψαλλαν οι Βατοπαιδινοί πατέρες σε ήχο α΄ τετράφωνο και μέλος αρχαίο.

Epi soi hairei Keharitomeni – IMMB, 5-1-2010