Υπόθεση Μονής Βατοπαιδίου

Μοναχός στον Αγώνα….

3 Φεβρουαρίου 2010

Ο Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπαιδινός

Σκίρτησε πάλι η καρδιά

πετά η ψυχή και πάει

Εκεί Χριστέ, στα σπήλαια

και απόψε θα γυρνάει…..

Στις ουρανοάγγικτες κορφές

πλάι σε Όσιες μορφές,

με Άγγελος αντάμα

Θεέ, τι μέγα θαύμα…

Στον Άθωνα στήνουν χορό,

εκεί κοντά στον ουρανό

για μια ψυχή ακόμα,

απόψε στον αγώνα..

Τα κομποσκοίνια πέταξαν

Ψηλά η καρδιά κοιτάει

κάθε ένας, ισάγγελος

τον Πλάστη τον κρατάει…

Στα χέρια έχει ο μοναχός

τα ουράνια και ζητάει

το έλεος του καθενός

το δάκρυ όταν κυλάει..

Στης ερημιάς τα σπήλαια

οι ασκητές με ((πλήθη))

ειρήνευσαν τα σύμπαντα

και η χαρά εγεννήθει….

ΜΝΑΣΩΝ