Θεολογία και Ζωή

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης τονίζει την μοναδικότητα της Ορθόδοξης Πίστης σε σχέση με τα άλλα δόγματα

7 Φεβρουαρίου 2010

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης τονίζει την μοναδικότητα της Ορθόδοξης Πίστης σε σχέση με τα άλλα δόγματα

Η δήλωσις του Οικουμενικού Πατριάρχου έγινε κατά την διάρκειαν ομιλίας του εις την κοινότητα της Λυών της Γαλλίας κατά την διάρκειαν θείας Λειτουργίας, η οποία ετελέσθη με αφορμήν τας εργασίας της 13ης Γενικής Συνελεύσεως της Γαλλίας.

Η ομιλία

Εις την oμιλίαν του ο Οικουμενικός Πατριάρχης μεταξύ άλλων ετόνισε, συμφώνως με ανταποκρίσεις:

“Ήλθομεν εις την Λυών, από την Κωνσταντινούπολιν, το Φανάρι, που είναι η πατρική οικία όλων μας – το σπίτι μας! Και σας μεταφέρομε την αγάπην, την ευχήν και την ευλογίαν της Μητρός Εκκλησίας! Ήλθαμε δια να ιδωμεν τα προσφιλή πρόσωπα σας, να χαρούμε δια την προκοπήν σας” ανέφερε ο Οικουμενικός Πατριάρχης απευθυνόμενος στα μέλη της ελληνορθόδοξης κοινότητας της γαλλικής πόλης, που στο μακρυνό παρελθόν υπήρξε αποικία των Ροδίων.

“Είμεθα επίσης βέβαιοι ότι, υπό την ανύστακτον ποιμαντικήν μέριμναν του καλού σας ποιμενάρχου και αγαπητού αδελφού και συλλειτουργού ημών Ιερωτάτου Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Εμμανουήλ και των κατά καιρούς ευλαβών ιερέων σας, αγωνίζεσθε να κρατήσετε ως κόρην οφθαλμού την κληρονομίαν των πατέρων σας, η οποία είναι η Ορθόδοξος Χριστιανική πίστις, αφ’ ενός, αυτή δια την οποίαν έχυσαν το αίμα των οι άγιοι Μάρτυρες της Λυών και εκατομμύρια, βεβαίως, άλλοι ανά τον κόσμον, από την αρχαιότητα μέχρι και την εποχήν μας, και η μεγάλη Ελληνική πολιτιστική παράδοσις, γλώσσα και πολιτισμός, αφ’ έτερου, που ούτως ή άλλως ευρίσκεται εις τα θεμέλια του πολιτισμού της συγχρόνου Ευρώπης” σημείωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης.

Στην συνέχεια αναφέρθηκε στην παρουσία των άλλων προκαθημένων και εκπροσώπων των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών στην λαμπρή εορταστική και πανηγυρική θεία Λειτουργία.

“Η παρουσία των εκπροσώπων των άλλων Ορθοδόξων Εκκλησιών εις την σημερινήν Θείαν Λειτουργίαν, αυτήν ακριβώς την αλήθειαν υπογραμμίζει: Ότι είμεθα όλοι οι Ορθόδοξοι ένα σπίτι, μια ψυχή, μια καρδιά, ένα στόμα, ανεξαρτήτως εθνικής καταγωγής και γλωσσικών ή πολιτισμικών διαφορών! Τούτο δεν συμβαίνει, δυστυχώς, με όλους όσους ομολογούν πίστιν εις τον Χριστόν γενικώς“.

Ο προκαθήμενος της Ορθοδοξίας αναφέρθηκε στην πλάνη, τα σχίσματα, τους διχασμούς, που πλήγωσαν και πληγώνουν, όπως είπε, το σώμα της Εκκλησίας. “Έφ’ όσον δεν έχομεν κοινήν δογματικήν διδασκαλίαν και ομολογίαν, δεν ημπορούμε να έχωμεν ούτε κοινήν Ευχαριστίαν και κοινόν Ποτήριον μαζί των, και αυτό μας λυπεί βαθύτατα, λυπεί δε πολύ περισσότερον τον ίδιον τον Χριστόν, ο Οποίος επιθυμεί όλοι να είμεθα έν, όπως Αυτός με τον Πατέρα και το Πνεύμα το Άγιον”.

Στο πλαίσιο αυτό, εξήγησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, πραγματοποιείται ο διάλογος της Ορθοδόξου Εκκλησίας με τις ετερόδοξες εκκλησίες και ομολογίες με στόχο την θεραπεία των διαιρέσεων.

“Κάμνομεν το χρέος της αγάπης, διαλεγόμενοι τιμίως και υπευθύνως με τους έκτος των κόλπων της Ορθοδόξου Εκκλησίας, και αφήνομεν τον Πνεύμα το Άγιον να ενεργήση περαιτέρω όπως Εκείνο κρίνει. Οφείλομεν να μη απομονούμεθα εγωϊστικώς εις την αυτάρκειάν μας, κινδυνεύοντες να κατακριθώμεν μετά των “την αλήθειαν εν αδικία κατεχόντων”, διότι ο θησαυρός της αληθείας, τον όποιον έχομεν κληρονομήσει, δυνητικώς ανήκει εις όλους, και όσον γίνονται κοινωνοί του, τόσον περισσότερον θα αυξάνη το Σώμα του Χριστού και μεγαλύτερος θα είναι ο μισθός μας παρά Κυρίου!”.

Αφού υπενθύμισε ότι η πρωτόθρονη Εκκλησία της Όρθοδοξίας μετέχει στο Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Εκκλησιών, το οποίο ιδρύθηκε πριν από 50 χρόνια και η 13η Διάσκεψη του πραγματοποιείται από την περασμένη Τετάρτη στην Λυών, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος σημείωσε: “Εις την πολυπρόσωπον κρίσιν των ημερών μας: ηθικήν, κοινωνικήν, περιβαλλοντικήν, οικονομικήν και, κυρίως, πνευματικήν, οι Χριστιανοί δεν έχομεν περιθώριον απελπισίας! Ο Χριστός, το Ευαγγέλιόν Του, η Εκκλησία Του, είναι ακαταίσχυντος, η βεβαία ελπίδα! Και αυτήν την ελπίδα οφείλουμε να εγκολπωθούμε όχι μόνο οι Ευρωπαίοι, αλλά όλοι οι λαοί της γης! Προσευχηθήτε, αδελφοί, και τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, το Πνεύμα το Άγιον να κατευθύνη προς το φώς της ελπίδος αυτής πάντα άνθρωπον!”.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ευλόγησε και ευχήθηκε άλλη μια φορά στην ελληνορθόδοξη κοινότητα να συνεχίσει την λαμπρή πορεία της και στο μέλλον.

Πηγή: Εφημερίδα “Ορθόδοξος Τύπος”, αρ. φυλλ. 1793 (24 Ιουλίου 2009), σελ. 1 και 5