Αρχείο ημέρας

20 Φεβρουαρίου 2010

Γέροντος Ιωσήφ Βατοπαιδινού: «Άσκηση, η μητέρα του αγιασμού» (16)

Κατηγορίες: Γέρ. Ιωσήφ Βατοπαιδινός, Έργα Γέρ. Ιωσήφ, Πολυμέσα - Multimedia

Η άσκηση της νοεράς προσευχής στον κόσμο Σε πολλούς υπάρχει το ερώτημα: Μπορούν οι χριστιανοί που βρίσκονται στον κόσμο να...

Περισσότερα

Περί της σπουδαιότητος της ιερωσύνης και του προς τους ιερείς οφειλομένου σεβασμού

Κατηγορίες: Άγ. Ιωάννης Χρυσόστομος, Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες, Ορθόδοξη πίστη

Άγιου Ιωάννου του Χρυσοστόμου (Εκ της Γ’ Πραγματείας του περί Ιερωσύνης) (Μετάφρασις Μιχ. Γαλανού, 1926) Αναγινώσκω ότι πάσαν την κρίσιν έδωκεν...

Περισσότερα