Ειδήσεις και Ανακοινώσεις

Κυβερνητική Αποθήκη Πληροφοριών

2 Μαρτίου 2010

Κυβερνητική Αποθήκη Πληροφοριών

Το Υπουργικό Συμβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας αποφάσισε τη δημιουργία Κυβερνητικής Αποθήκης Πληροφοριών. Το έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα και στις προσπάθειες της Κυβέρνησης να αναβαθμίσει και να προωθήσει τη μηχανογράφηση και την υιοθέτηση της τεχνολογίας μέσα στις διαδικασίες για λήψη αποφάσεων και για την εξυπηρέτηση του πολίτη.

Όπως ανέφερε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος πρόκειται για ένα διαδικτυακό χώρο που θα διαθέτει όλη την απαραίτητη υποδομή για ανταλλαγή και συσχέτιση πληροφοριών ανάμεσα στα διάφορα πληροφοριακά συστήματα του δημοσίου και γίνεται πλέον δυνατή η δημιουργία της, επειδή έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί και το βασικό στάδιο του στρατηγικού σχεδίου μηχανογράφησης της Δημόσιας Υπηρεσίας.

Η τεχνολογία στην υπηρεσία του πολίτη

Αυτές οι πληροφορίες με την ανάλογη και κατάλληλη ανάλυση, επεξεργασία και αξιοποίηση, θα δώσουν την ευχέρεια για λήψη έγκαιρων και έγκυρων αποφάσεων. Το όφελος από τη δημιουργία αυτής της Κυβερνητικής Αποθήκης Πληροφοριών θα είναι τόσο οικονομικό, με την έννοια ότι θα συνδράμει και στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής με την αύξηση της παραγωγικότητας και, ταυτόχρονα, θα βελτιώσει την ποιότητα και την ταχύτητα στην παροχή υπηρεσιών στους πολίτες.

Το πρώτο στάδιο υλοποίησης του έργου, το οποίο περιλαμβάνει δύο φάσεις, θα ολοκληρωθεί σε περίπου 30 μήνες.

Πηγή: Η Κύπρος σήμερα