PsaltireaRomânesc

Psalmul 18 (Ρουμανικά, Romanian)

15 Μαρτίου 2010

Psalmul 18 (Ρουμανικά, Romanian)

Prophet and King DavidLa sfârşit, psalm lui David

Cerurile spun slava lui Dumnezeu, şi facerea mâinilor Lui o vesteşte tăria. 2Ziua zilei spune cuvânt şi noaptea nopţii vesteşte cunoştinţă. 3Nu sunt graiuri, nici cuvinte, ale căror glasuri nu se aud. 4În tot pământul a ieşit sunetul lor şi la marginile lumii graiurile lor. 5În soare a pus locaşul Său şi el este ca un mire ce iese din cămara lui. 6Veseli-se-va ca un uriaş ce aleargă calea; de la marginea cerului ieşirea lui, 7şi sfârşitul lui până la marginea cerului, şi nu este cel ce se va ascunde de căldura lui. 8Legea Domnului e fără prihană, întorcând sufletele; mărturia Domnului e credincioasă, înţelepţind pruncii. 9Rânduielile Domnului sunt drepte, veselind inima. Porunca Domnului strălucitoare, luminând ochii. 10Frica de Domnul e curată, rămânând în veacul veacului. Judecăţile Domnului sunt adevărate şi îndreptăţite împreună, 11dorite mai mult decât aurul şi piatra scumpă, şi mai dulci decât mierea şi fagurele. 12Căci robul Tău le păzeşte pe ele şi întru păzirea lor este multă răsplată. 13Greşealele cine le va pricepe? De cele ascunse ale mele curăţeşte-mă, şi de cele străine cruţă pe robul Tău. 14De nu mă vor stăpâni, atunci fără prihană voi fi, şi mă voi curăţi de păcat mare, 15şi vor fi bine-plăcute cuvintele gurii mele şi cugetul inimii mele înaintea Ta pururea, Doamne ajutorul meu şi Izbăvitorul meu.