Πολυμέσα - Multimedia

Ιδιόμελο Αποστίχων Εσπερινού Δ΄ Κυριακής των Νηστειών (ηχητικό)

16 Μαρτίου 2010

Τις πρώτες πέντε Κυριακές των Νηστειών τελούνται στους ορθοδόξους ναούς οι λεγομένοι «Κατανυκτικοί Εσπερινοί».  Σε αυτούς τους Εσπερινούς ψάλλεται το Μέγα Προκείμενον «Μη αποστρέψης το πρόσωπόν σου…» ή «Έδωκας κληρονομίαν τοις φοβουμένοις σε…» εναλλάξ κάθε Κυριακή. Ενώ στα Απόστιχα ψάλλεται το «Αργόν Ιδιόμελον» σε μέλος του Ιακώβου Πρωτοψάλτου. Οι φιλόμουσοι αναγνώστες του ιστολογίου μας μπορούν να ακούσουν το Ιδιόμελο των Αποστίχων της Δ΄ Κυριακής των Νηστειών σε ήχο βαρύ και μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου όπως το έψαλλαν οι πατέρες της Μονής Βατοπαιδίου.D Kyriaki ton Nisteion – Idiomelo Apostihon tou Esperinou – IMMB 14-3-2010

Το ποιητικό κείμενο του Ιδιόμελου είναι:

Ο τόν αμπελώνα φυτεύσας, καί τούς εργάτας καλέσας, εγγύς υπάρχει Σωτήρ, δεύτε οι τής Νηστείας αγωνισταί, μισθόν απολαύσωμεν, ότι πλούσιος υπάρχει, ο δοτήρ καί ελεήμων, μικρόν εργασάμενοι, κομισώμεθα, τό τής ψυχής έλεος.