Συναξαριακές Μορφές

Οι δίκαιοι θα λάμψουν σαν τον ήλιο.

8 Απριλίου 2010

Οι δίκαιοι θα λάμψουν σαν τον ήλιο.

Προσέξτε ότι ο Παύλος διακηρύσσει: Το φθαρτό τούτο σώμα θα ενδυθεί με αφθαρσία. Και το θνητό θα ενδυθεί με αθανασία (Α’ Κορ. ιε’ 53). Το σώμα λοιπόν θ’ αναστηθεί. Θ’ αλλάξει κατάσταση όπως το σίδερο, που μπαίνει στη φωτιά και μεταβάλλεται σε μια φλεγόμενη μάζα. Κάπως έτσι θα μεταβληθούν οι ιδιότητες του σώματος μας, σύμφωνα με τη θέληση του Κυρίου, που θα το αναστήσει.

Τα σώματα μάλιστα των αγίων θα λάμψουν σαν τον ήλιο, καθώς έχει γραφτεί. Θ’ αποκτήσουν τη λαμπρότητα της σελήνης και ολόκληρου του ουρανού. Προβλέποντας ο Θεός την απιστία των ανθρώπων στα προφητικά αυτά λόγια, χάρισε σε μικρά σκουλήκια τη δυνατότητα να φεγγοβολούν από το σώμα τους (όπως οι πυγολαμπίδες). Έτσι από αυτό που βλέπουν στη φύση, να πιστεύουν οι άνθρωποι εκείνο που πρόκειται να συμβεί.

Θ’ αναστηθούμε λοιπόν όλοι με άφθαρτα, αιώνια σώματα. Οι άγιοι θα έχουν ένδοξο σώμα, κατάλληλο και ικανό να συναναστρέφεται μαζί με αγγέλους. Ενώ οι αμαρτωλοί θα έχουν αιώνιο, άφθαρτο και αυτοί σώμα, κατάλληλο όμως να υπομένει αιώνιες τιμωρίες. Έτσι ώστε να μην κατακαεί και εξαφανιστεί στη φλόγα της αιώνιας φωτιάς.

Αγ. Κύριλλος Ιεροσολύμων