Ανέκδοτα - Χιούμορ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Ο πρώτος blogger…(χιούμορ)

19 Απριλίου 2010

Σε πρόσφατες ανασκαφές, τα ευρύματα, αποδεικνύουν πόσο προηγμένοι ήταν οι Αρχαίοι Έλληνες. Τα blogs  δεν ήταν άγνωστα σε αυτούς, όπως τίποτα άλλωστε και το διαδίκτυο ήταν καθημερινή απασχόληση των τότε διαχειριστών των blogs. Αν δεν μας πιστεύετε, δείτε την απεικόνιση που ακολουθεί. Είναι από πιάτο που βρέθηκε στην ανασκαφή…