Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός

Ο κακός άνθρωπος είναι μια σύνθεση…

22 Απριλίου 2010

Ο ΚΑΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Ο κακός άνθρωπος, είναι μια σύνθεση όλων των ατελειών εκείνου που τον θεωρούμε και τον ονομάζουμε, καλό. Ο κακός άνθρωπος είναι μια σύνθεση πολλών, ελλιπών κοινωνικών προσόντων.

Η κακία, ως κοινωνικό φαινόμενο, είναι έκφραση δυσκολίας προσαρμογής, αναποδιάς υπερτροφικού εγωισμού, ανικανοποίητου πόθου, έλλειψη αποδοχής και ανικανότητα συναποδοχής των άλλων, που δικαιούνται να δημιουργούν, ν’ απολαμβάνουν και να διακρίνονται. (…) Ο κακός άνθρωπος έχει μια ψαλίδα που κόβει ο,τιδήποτε είναι ψηλότερο από τον εγωτισμό του, ο,τιδήποτε ξεπέχει και επιθυμεί, όλα, να τα φέρει κάτω από το δικό του μέτρο. Είναι αυταρχικός για να μην αποκαλύπτονται οι ουσιαστικότερες ανεπάρκειές του.

Επιθετικός επειδή υποχωρούν οι σωφρονέστεροι. Ανίκανος ν’ απολαύσει τις απλές χαρές της ζωής που επιδιώκει να στερεί από άλλους. Ο κακός άνθρωπος είναι μια υποκατηγορία που τείνει να κυριαρχεί σε όλα. Διαλεκτικά δεν αντέχει γι αυτό και επιλέγει τις δογματικές θέσεις. Συχνά βρίσκεται σε παραλήρημα γλώσσας, χάνοντας το μέτρο, την καλαισθησία και την ουσία των λεγομένων του!!

ΕΡΕΥΝΑ-ΑΙΓΙΟ