Μήνυμα ημέρας

Το μήνυμα των ημερών από τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο

26 Απριλίου 2010

Αι ημέραι τάς οποίας διέρχεται ο Χριστιανικός κόσμος και ολόκληρος η ανθρωπότης είναι εξόχως χαλεπαί.

Η σοβούσα παγκόσμιος κρίσις δεν είναι μόνον οικονομική. Είναι πρωτίστως πνευματική και ηθική, είναι κρίσις αξιών, είναι «ύβρις» έναντι του Δημιουργού και της όλης Δημιουργίας.

Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος

Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής (Μπαλουκλί), Κωνσταντιουπολις

Κυριακή των Μυροφόρων, 18 Απριλίου 2010