Ανέκδοτα - Χιούμορ

Υπουργός Ναυτιλίας;;; (ανέκδοτο)

4 Μαΐου 2010

Σε μια συνάντηση του Παπανδρέου με τον πρωθυπουργό της Ελβετίας, ο

Παπανδρέου συστήνει τους υπουργούς του:

– Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Εργασίας, Υγείας, Παιδείας, Οικονομίας κλπ.

Έρχεται η σειρά του Ελβετού, που συστήνει αντίστοιχα:

– Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Εργασίας, Υγείας, Ναυτιλίας…

Κρυφογελάει ο Παπανδρέου. Του λέει ο Ελβετός:

– Γιατί γελάτε;

– Μα έχετε υπουργό Ναυτιλίας, ενώ δεν έχετε θάλασσα;

– Όταν μου παρουσίασες τους υπουργούς Δικαιοσύνης, Υγείας, Παιδείας

και Οικονομίας, εγώ γέλασα;