Συναξαριακές Μορφές

Είναι κοντά και μαζί με όλους, που τον πιστεύουν και τον αγαπούν!

13 Μαΐου 2010

Είναι κοντά και μαζί με όλους, που τον πιστεύουν και τον αγαπούν!

Εορτή Αναλήψεως του Κυρίου

Σήμερα η Εκκλησία γιορτάζει τη μεγάλη Δεσποτική εορτή της Αναλήψεως του Ιησού Χριστού. Για τη θεία Ανάληψη ομολογούμε στο Σύμβολο της Πίστεως, δηλαδή στο «Πιστεύω», ότι όταν τελείωσε το έργο της θείας οικονομίας, ο Ιησούς Χριστός αναλήφθηκε στους ουρανούς και κάθισε στα δεξιά του Θεού Πατέρα. Να τα λόγια του ιερού Συμβόλου, που τα ακούμε στη θεία Λειτουργία· «Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός».

Η Εκκλησία γιορτάζει τη θεία Ανάληψη και η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος δογματίζει ότι ο Ιησούς Χριστός ανέβηκε στους ουρανούς και κάθισε στα δεξιά του Θεού Πατέρα, σύμφωνα με τη μαρτυρία των αγίων Ευαγγελίων. Πραγματικά ο ευαγγελιστής Μάρκος στο τέλος του Ευαγγελίου του μας λέγει ότι, μετά το εκούσιο πάθος και την ανάστασή του, ο Ιησούς Χριστός «αναλήφθηκε στον ουρανό και εκάθισε στα δεξιά του Θεού». Και ο ευαγγελιστής Λουκάς, στο τέλος του Ευαγγελίου, λέγει τα εξής για τη θεία Ανάληψη· ο Ιησούς Χριστός οδήγησε τους μαθητές του έξω από την πόλη Ιερουσαλήμ στη Βηθανία, σήκωσε τα μάτια του στον ουρανό, τους ευλόγησε και καθώς τους ευλογούσε, «αποσπάσθηκε απ’ αυτούς κι ανέβαινε στον ουρανό. Αυτοί αφού τον προσκύνησαν γύρισαν στην Ιερουσαλήμ με χαρά μεγάλη».

Ο ίδιος Ευαγγελιστής Λουκάς, για την Ανάληψη του Ιησού, γράφει περισσότερα στην αρχή του βιβλίου των Πράξεων των Αποστόλων. Ο Ιησούς Χριστός, γράφει εκεί ο Ευαγγελιστής, σαράντα ημέρες μετά την Ανάσταση εμφανιζόταν στους μαθητές του, έτρωγε μαζί τους και τους έλεγε να μη φύγουν από την Ιερουσαλήμ, αλλά να περιμένουν το Άγιο Πνεύμα, που θα τους φωτίσει και θα σκορπιστούν στο κόσμο, για να γίνουν κήρυκες και μάρτυρες της Αναστάσεως. Την τελευταία ημέρα, «μόλις ο Ιησούς Χριστός είπε αυτά, κι ενώ οι μαθητές του τον κοίταζαν, ανυψώθηκε προς τον ουρανό και μια νεφέλη τον έκρυψε από τα μάτια τους. Και καθώς κοίταζαν που ανέβαινε προς τον ουρανό, ξαφνικά δύο άνδρες εμφανίσθηκαν μπροστά τους με άσπρα ενδύματα και τους είπαν. Γαλιλαίοι, τί σταθήκατε και κοιτάτε στον ουρανό; Αυτός ο Ιησούς, που αναλήφθηκε από ανάμεσά σας στον ουρανό, αυτός θα ‘ρθει πάλι με τον ίδιο τρόπο που τον είδατε να πηγαίνει στον ουρανό».

Αυτά λοιπόν γράφει για τη θεία Ανάληψη ο ευαγγελιστής Λουκάς. Και μας λέγει όχι μόνο για την Ανάληψη, αλλά και για τη δεύτερη παρουσία του Ιησού Χριστού, όταν θα έλθει για να κρίνει τον κόσμο. Γι’ αυτό και η Εκκλησία στο Σύμβολο της πίστεως, μαζί με την Ανάληψη δογματίζει και λέγει· «Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης, κρίναι ζώντας και νεκρούς».

Αυτό είναι το γεγονός της θείας Αναλήψεως, όπως μας λέγουν γι’ αυτό οι δύο Ευαγγελιστές, ο Μάρκος και ο Λουκάς. Αλλά ποιά είναι η σημασία της Αναλήψεως του Χριστού για την πίστη μας; Γιατί όλα τα θεία γεγονότα, όσα δηλαδή έκαμε και κάνει ο Θεός για τη σωτηρία μας, έχουν πάντα μια πολύ βαθειά σημασία και φανερώνουν τη βουλή του Θεού, σύμφωνα με την οποία γίνονται όσα γίνονται στο κόσμο. Όσα η βουλή του Θεού έκαμε και κάνει για τη σωτηρία μας, η Εκκλησία τα ονομάζει «μυστήρια της θείας οικονομίας». Ποιά είναι λοιπόν στο μυστήριο της θείας οικονομίας η σημασία της θείας Αναλήψεως; Γιατί δηλαδή η Εκκλησία γιορτάζει την Ανάληψη του Ιησού Χριστού και τί σημασία έχει αυτή η γιορτή για την πίστη μας; Γιατί όλες οι γιορτές της Εκκλησίας αναφέρονται στα ιερά πρόσωπα και γεγονότα του μυστηρίου της θείας οικονομίας. Και είπαμε πως μυστήρια της θείας οικονομίας είναι όσα έκαμε και κάνει η ανερμήνευτη βουλή του Θεού για τη σωτηρία του κόσμου και του ανθρώπου.

Για τη σημασία λοιπόν της θείας Αναλήψεως μας ομιλεί η Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι στους πιστούς ο δάσκαλος της θείας αλήθειας. Η Εκκλησία μας ερμηνεύει τις θείες Γραφές και η Εκκλησία κάθε φορά, ως δάσκαλος και ως μητέρα μας οδηγεί στο δρόμο της σωτηρίας. Όχι μόνο στο θείο κήρυγμα και στην υμνολογία, δηλαδή στα τροπάρια κάθε γιορτής, η Εκκλησία εξηγεί στους χριστιανούς και τους διδάσκει τις αλήθειες της πίστεως. Θα περιοριστούμε λοιπόν σε μόνο και τα πιο γνωστά τροπάρια της γιορτής της Αναλήψεως, για να δούμε ποιά είναι η σημασία της μεγάλης αυτής Δεσποτικής γιορτής.

Πρώτο είναι το Απολυτίκιο. Λέγεται έτσι, γιατί ψάλλεται στην Απόλυση του Εσπερινού. Σε κάθε γιορτή ο αντιπροσωπευτικός ύμνος είναι το Απολυτίκιο, ένα τροπάριο σύντομο, που όλοι σχεδόν οι πιστοί το ξέρουν και το ψάλλουν. Να λοιπόν το Απολυτίκιο της γιορτής της Αναλήψεως.

«Ανελήφθης εν δόξη, Χριστέ ο Θεός ημών Χαροποιήσας τους μαθητάς τη επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, βεβαιωθέντων αυτών διά της ευλογίας, ότι συ ει ο Υιός του Θεού ο Λυτρωτής του κόσμου».

Με δικά μας λόγια αυτό το τροπάριο θέλει να πει· «Ανα­λήφθηκες με δόξα, Χριστέ ο Θεός μας, αφού πρώτα χαρο­ποίησες τους μαθητές με την υπόσχεση πως θα στείλεις το Άγιο Πνεύμα κι αφού εκείνοι, με την ευλογία που τους έδωσες βεβαιώθηκαν ότι συ είσαι ο Υιός του Θεού, ο Λυτρωτής του κόσμου.

Το δεύτερο τροπάριο της γιορτής της Αναλήψεως, που το ακούμε στη θεία Λειτουργία, είναι το Κοντάκιο. Λέγεται έτσι, γιατί «εν κοντώ», δηλαδή σε λίγα λόγια και σύντομα ομιλεί πάντα για την υπόθεση της κάθε εορτής. Να λοιπόν το Κοντάκιο της γιορτής της Αναλήψεως.

«Την υπέρ ημών πληρώσας οικονομίαν, και τα επί γης ενώσας τοις ουρανίοις, ανελήφθης, Χριστέ ο Θεός ημών ουδαμόθεν χωριζόμενος, αλλά μένων αδιάστατος και βιών τοις αγαπώσί σε· Εγώ ειμί μεθ’ υμών και ουδείς καθ’ υμών».

Εξηγούμε κι αυτό το τροπάριο στη δική μας γλώσσα·«Αφού τέλειωσες όσα ήταν να γίνουν για τη σωτηρία μας κι αφού ένωσες τα επίγεια με τα ουράνια, αναλήφθηκες με δόξα, Χριστέ ο Θεός μας. Καθόλου όμως δεν χωρίστηκες από μας, αλλά μένεις μαζί μ’ εκείνους που σε αγαπάνε και τους βεβαιώνεις ότι εγώ είμαι μαζί σας και κανένας δεν μπορεί να σας βλάψει».

Αυτά τα δύο τροπάρια, μαζί με όλα τα άλλα βέβαια που ψάλλομε σήμερα, μας εξηγούν και μας λένε τί είναι η εορτή της Αναλήψεως. Μας λένε πρώτα ποιός είναι αυτός που αναλήφθηκε, πώς και πότε αναλήφθηκε και γιατί αναλήφθηκε. Αυτός που αναλήφθηκε είναι ο Χριστός ο Λυτρωτής του κόσμου. Αναλήφθηκε, όταν με τη διδασκαλία του, με τα θαύματά του, με το σταυρικό θάνατο και την Ανάστα­σή του, τέλειωσε το έργο της θείας οικονομίας για τη σωτηρία του κόσμου. Αναλήφθηκε με δόξα, έδωσε την υπόσχεση πως θα στείλει το Άγιο Πνεύμα και βεβαίωσε πως πάντα είναι μαζί μας, όταν τον πιστεύουμε και τον αγαπάμε. Ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος, χωρίς να πάψει να είναι Θεός, πήρε πάνω του την ανθρώπινη φύση κι έγινε Θεός και άνθρωπος, Θεάνθρωπος, και ως Θεάνθρωπος αναλήφθηκε στους ουρανούς. Η ανάληψη δηλαδή είναι το ανέβασμα του ανθρώπου στους ουρανούς. Εκεί τώρα ο Θεάνθρωπος Σωτήρας και Λυτρωτής του κόσμου κάθεται στα δεξιά του Θεού Πατέρα και «εντυγχάνει υπέρ ημών», δηλαδή είναι κοντά και μαζί με όλους, που τον πιστεύουν και τον αγαπούν. Και ευλογεί όλους εμάς, όπως τον είδαν οι Απόστολοι να τους ευλογεί και να αναλαμβάνεται στους ουρανούς. Αμήν.

(+ ο Σ.Κ.Δ. «Ο λόγος του Θεού», τ. Β΄)