Ειδήσεις και Ανακοινώσεις

Διορθόδοξα και διαχριστιανικά ζητήματα.

14 Μαΐου 2010

Διορθόδοξα και διαχριστιανικά ζητήματα.

Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιεροθέου

Τα θέματα τα οποία επιλέγονται για να εξετασθούν στην Ιεραρχία πρέπει να είναι σύμφωνα  με τα θέματα που συζητούσαν η Αποστολική Σύνοδος και οι Τοπικές και Οικουμενικές Σύνοδοι, δηλαδή, θεολογικά και κανονικά, που αναφέρονται στην πίστη και στην τάξη, στο δόγμα-όρο, στην κανονική συγκρότηση και στο ήθος των μελών της Εκκλησίας. Έχει ωριμάσει σε πολλούς Αρχιερείς η γνώμη, ότι κατά τις Συνεδριάσεις της Ιεραρχίας αντί να αναπτύσσονται ακαδημαϊκά θέματα, τα περισσότερα χάριν επικοινωνιακού λόγου, να γίνονται αναλύσεις των ζητημάτων που απασχόλησαν κατά το προηγούμενο διάστημα τις Συνοδικές Επιτροπές. Έτσι, αφ’ ενός μεν θα γίνεται μια πλήρης ενημέρωση της Ιεραρχίας για τα διάφορα θέματα που απασχόλησαν τις Συνοδικές Επιτροπές, αφ’ ετέρου δε θα λαμβάνωνται συλλογικές και ειδικές αποφάσεις. Αυτό είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του Καταστατικού Χάρτη για τις Συνοδικές Επιτροπές, όπως θα αναφερθή πιο κάτω.

Θα χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα. Γιατί να γίνεται σε κάθε σχεδόν Ιεραρχία απολογισμός των οικονομικών θεμάτων –που κι αυτό είναι αναγκαίο, γιατί πρέπει να υπάρχη διαφάνεια και καλή διαχείριση– και να μη γίνεται συγχρόνως ενημέρωση των Ιεραρχών από την αρμόδια Συνοδική Επιτροπή για τα διορθόδοξα και διαχριστιανικά ζητήματα; Τι προέχει για την Εκκλησία, τα οικονομικά θέματα η οι ποικίλοι διορθόδοξοι, διαχριστιανικοί και διαθρησκευτικοί διάλογοι, όπου πρέπει να εκφράζεται η πίστη και η ζωή της Τοπικής Εκκλησίας;

Νομίζω ότι δεν συνιστά λειτουργία του Συνοδικού πολιτεύματος το να υπογράφονται διαχριστιανικά και διορθόδοξα κείμενα άνευ γνώσεως των μελών της Ιεραρχίας και άνευ Συνοδικής αποφάσεως. Σε μια τέτοια περίπτωση δεν δεσμεύεται η Εκκλησία μας. Άλλωστε, κατά το άρθρ. 4 του Ν. 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» έργο της Ιεραρχίας είναι να «μεριμνά δια την τήρησιν των Δογμάτων της Ορθοδόξου Πίστεως, των Ιερών Κανόνων και των Ιερών Παραδόσεων, δια την ενότητα της Πίστεως, ως και δια την Εκκλησιαστικήν κοινωνίαν μετά του Οικουμενικού Πατριαρχείου και των λοιπών Ορθοδόξων Πατριαρχείων και Αυτοκεφάλων Εκκλησιών και ρυθμίζει τας σχέσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος μετά των ετεροδόξων».

Έπειτα, η  ατμόσφαιρα που θα επικρατή στην Σύνοδο της Ιεραρχίας θα πρέπει να είναι λειτουργική, ευχαριστιακή, άλλωστε, όπως επανειλημμένως έχει αναφερθή, η Σύνοδος της Ιεραρχίας είναι προέκταση της θείας Ευχαριστίας. Επίσης, η αντιμετώπιση των θεμάτων πρέπει να γίνεται με θεολογική γλώσσα, γιατί η θεολογία της Εκκλησίας δεν είναι απλώς μια υπόθεση των Θεολογικών Σχολών η είναι αναγκαία για την επεξεργασία ενός θέματος σε μια ομιλία, αλλά διαποτίζει όλη την ζωή της Εκκλησίας και αλλοίμονον αν η Ιεραρχία δεν εκφράζεται θεολογικώς.

*Απόσπασμα  από την Εισήγηση του Σεβασμιωτάτου στην Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η συνοδική λειτουργία της Ιεραρχίας, της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και των Συνοδικών Οργάνων. Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιεροθέου.

Πηγή: Εκκλησιαστική  Παρέμβαση, Οκτώβριος 2009 (πηγή στο διαδίκτυο: http://www.parembasis.gr/2009/frames_09_10.htm