Ορθόδοξη πίστη

Χριστός Ανέστη… και στη Συρία

14 Μαΐου 2010

Λίγο πρίν την Ενάτη της Αποδόσεως, τελευταίο εθιμικό «Χριστός ανέστη»,
με μία χαρακτηριστική λήψη από Ορθόδοξη Αναστάσιμη στη Συρία 2010.