Γενικά

Παροιμίες και ρητά για ανθρώπους με καρδιά

20 Μαΐου 2010
 1. Ασθενής και διπόρος αμαρτίαν ουκ έχει.
 2. Η αρρώστια μπαίνει με το σακί και βγαίνει με το βελόνι.
 3. Για χάρη του βασιλικού, ποτίζεται κι η γλάστρα.
 4. Γάμειν ο μέλλων εις μετανοίαν έρχεται.
 5. Η φτώχεια θέλει καλοπέραση
 6. Κάθε εμπόδιο σε καλό.
 7. Κάλλιστον εντάφιον η βασιλεία.
 8. Μέγας είσαι, Κύριε, και θαυμαστά τα έργα σου!
 9. Μη θωρείς με πως κουτσαίνω, δες την ίσια μου τη μοίρα.
 10. Νηστεύει ο δούλος του Θεού, γιατί ψωμί δεν έχει.
 11. Όταν έχεις και δεν τρως, πρέπει να σε δει γιατρός.
 12. Νίψον ανομήματα μη μόναν όψιν.
 13. Ο γραμμάτων άπειρος ου βλέπει βλέπων.
 14. Ποιος στραβός δε θέλει το φως του;
 15. Που στύλλον, στύλλον άνεσιν.(Από πάσσαλο σε πάσσαλο προχωρείς με άνεση)
 16. Ρωτώντας πας στην Πόλη.
 17. Ο Τούρκος γιοφύρι να γενεί πάνω του μην πατήσεις
 18. Τα παθήματα των πρώτων, γεφύρι των δευτέρων.
 19. Τάζω της Παναγιάς κερί, του διάβολου λιβάνι.
 20. Τ’ άλογο το πληγωμένο όταν δει τη σέλλα τρέμει.
 21. Το γοργό και χάριν έχει.
 22. Τὸ δὶς εξαμαρτείν οὐκ ἀνδρὸς σοφοῦ.(Η διπλή επανάληψη του ιδίου λάθους δεν υποδεικνύει σοφό άνδρα)
 23. Ἀρχὴ μεγίστη τοῦ βίου τά γράμματα.(Αρχή μέγιστη τα γράμματα που μαθαίνονται μέσα από τον βίο του ανθρώπου)
 24. Το καλό πράγμα αργεί να γίνει.
 25. Αντάμα πάμε, Δέσποτα, και πάμε όπου ορίζεις
 26. Αϊ Γιώργη βοήθα μου κι εσύ τον πόδα σάλευε
 27. Άκουε γέρου συμβουλή και παιδεμένου γνώμη
 28. Άλλα λέει η γιαγιά μου, άλλα ακούν τα αυτιά μου.
 29. Ο παθών είναι ο γιατρός
 30. Όποιος δεν ακούει του γονιού παρά γωνιάς κοιμάται
 31. Τα μη σε μέλλει μη ρωτάς
 32. Στερνή μου γνώση να σ είχα πρώτα
 33. Τους ακόλαστους μπορούν να τους γιατρέψουν οι άνθρωποι, τους πονηρούς οι άγγελοι και τους υπερήφανους μόνο ο Θεός!