Ανέκδοτα - Χιούμορ

Το Διεθνές Σύμβολο του Γάμου (χιούμορ)

31 Μαΐου 2010

Το Διεθνές Σύμβολο του Γάμου (χιούμορ)

Μετά από 5 χρόνια σκληρών συνομιλιών, η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ενέκρινε το νέο Διεθνές Σύμβολο Γάμου…