Ειδήσεις και Ανακοινώσεις

Επιστολή για την αφαίρεση της λέξης «Εθνικής» από το ΥΠΕΠΘ

7 Ιουνίου 2010

Επιστολή για την αφαίρεση της λέξης «Εθνικής» από το ΥΠΕΠΘ

Επιστολές Νικόλας Kaloy-Καλογερόπουλος

Προς γνώσιν σας απέστειλα το εξής εμαιλ σε όλους τους βουλευτάς του Κοινοβουλίου. ΝΚ

Αξιότιμοι κκ Βουλευταί του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Έλαβα στην Γενεύη επιστολή Έλληνος εκπαιδευτικού ο οποίος μου λέγει ότι στα σχολεία κυκλοφορεί η κατωτέρω πληροφορία:

<<Η λέξη “εθνική” από το λογότυπο του Υπουργείου Παιδείας ήταν θέμα χρόνου να φύγει, γιατί υπάρχει όρος μέχρι τη λήξη του 2010 από την ευρωπαϊκή ένωση, να προσαρμοστούμε σε νέα δεδομένα, αλλιώς “θα πληρώνουμε πρόστιμο”>>. Επειδή επί μίαν τριακονταετία υπήρξα στέλεχος διεθνών οργανισμών στην Γενεύη και γνωρίζω πόσο απίθανο είναι να αληθεύει η πληροφορία αυτή (η οποία συνάγω διαδίδεται μετ’επιτάσεως στους εκπαιδευτικούς κύκλους από το Υπουργείο Παιδείας ή άλλην κυβερνητική αρχή) απέστειλα επιστολή, υπό την ιδιότητά μου ως Πρόεδρος της (Think Tank) European League of Geneva στον κ. Μπαρόζο με την ερώτηση αν η είδησις αυτή αληθεύει. Προς γνώσιν σας έλαβα την κάτωθι απάντηση η οποία γεννά ένα σοβαρότατο εθνικό ερώτημα: Ποιός είχε την πρωτοβουλία να αφαιρεθεί η λέξις ΕΘΝΙΚΗ από το λογότυπο του Υπουργείου Παιδείας, ποιός είναι ο απώτερος σκοπός αυτής της αφαιρέσεως και για ποιό λόγο. Σας υπενθυμίζω ότι το λογότυπο του Υπουργείου Παιδείας της Γαλλίας είναι Ministère de l’education NATIONALE. Εναπόκειται στους Έλληνες βουλευτές που αισθάνονται ότι ΕΙΝΑΙ Έλληνες (και όχι ότι τους ΕΚΑΝΑΝ Έλληνες, όπως υποστηρίζει η ΓΓ του εν λόγω Υπουργείου η οποία, παρ’ολον τον σάλον εξακολουθεί να παραμένει στην θέση της) να λάβουν θέση επί του εθνικού αυτού θέματος το οποίον, για μας τους Έλληνες της Διασποράς, ενέχει θεμελιώδη σημασία επί του γενικού ερωτήματος «ποιοί κυβερνούν αυτόν τον τόπο ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΚΡΥΦΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ».

Μετά τιμής

Dr Nicolas Kaloy-Καλογερόπουλος

From: <Clara.Martinez-Alberola>

Date: 2010/5/28

Subject: RE: Reply to your letter of 20/05/10 and to your email of 25/05/10

To: [email protected]

Dear Dr Kaloy,

Thank you for your letter to President Barroso of 20 May about the change of name of the Greek Ministry of Education.

I am happy to assure you that the European Commission does not intervene in such questions as the titles of Ministries in the Member States, and to confirm that it has not done so in this case.

I hope this is helpful.

Yours sincerely,

Clara Martinez Alberola

Advisor

Office of President J.M. Barroso

European Commission

BERL 13/125

Rue de la Loi 200

B-1049 Brussels

Tel. +322.2965730

Fax: +322.2921503

[email protected]

Πηγή:http://www.antibaro.gr/node/1596