Υπόθεση Μονής Βατοπαιδίου

Ενοχλούνται από το ανύπαρκτο «σκάνδαλο»;

9 Ιουλίου 2010

Ενοχλούνται από το ανύπαρκτο «σκάνδαλο»;

Παρατηρούμε τώρα τελευταία, ότι ασκείται μία μικροπρεπής κριτική κατά της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου και μάλιστα από κάποιους θεολογικούς κύκλους. Λένε, ότι οι Βατοπαιδινοί έχουν μία «διάχυτη αίσθηση αλαζονείας» και ότι ο Ηγούμενος και οι συν αυτώ «προσπαθούν να υποτάξουν το σύμπαν υπό τας πόδας των». Θα χαρακτηρίζαμε τα λεγόμενα αυτά ως υπερβολικά αν όχι και εμπαθή, που στρέφονται εναντίον ανθρώπων που ο Θεός επέτρεψε να δοκιμάζονται. Είναι περίεργο ότι οι απόψεις αυτές εκφράζουν διαθέσεις ομάδας ανθρώπων και μάλιστα εκκλησιαστικών παραγόντων, «καλών χριστιανών», που αντί να θυσιάζονται οι ίδιοι για τη σωτηρία των αδελφών, ως έκφραση «της χριστιανικής τους αγάπης» εργάζονται κοπιαστικά για να σπείρουν τέτοιου είδους πληροφορίες (ή μάλλον παραπληροφορίες) προκειμένου να πλήξουν τους μοναχούς της Μονής Βατοπαιδίου.

Ίσως, η παραπληροφόρηση αυτή που προσφέρεται από τους εν λόγω αρθρογράφους, γίνεται και με σκοπό να εξυπηρετηθούν οικείοι του περιβάλλοντός τους, όπως σχολιάζουν εκκλησιαστικοί κύκλοι. Καταλαβαίνουμε όμως την αιτία που γράφονται αυτά. Υπάρχει ένας σοφός Πατερικός λόγος: «Ο φθόνος άπτεται και των τελείων».

Πόσο μάλλον ο φθόνος αυτός δραστηροποιείται και ενεργοποιείται εκεί που υπάρχουν μικροσυμφέροντα, ιδιοτέλειες και όλα τα άλλα μοντέρνα πάθη! Υποστηρίζουν ότι σε κάθε περίπτωση το σκάνδαλο του Βατοπαιδίου δεν είναι ανύπαρκτο.

Οι «καλοί αυτοί χριστιανοί» θα έπρεπε να γνώριζαν ότι στην αρμόδια Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής όλοι οι ειδικοί (Γκρόζος, Μαντούβαλος, Γούσιος) μέλη της «Επιτροπής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομη Δραστηριότητα» κατέθεσαν ότι «δεν υπάρχει τίποτε μεμπτό, τίποτε παράνομο, καμία δωροδοκία» στην υπόθεση Βατοπαιδίου.

Ο βουλευτής κ. Σάββας Αναστασιάδης, μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής, δήλωσε σε συνέντευξή του ότι η υπόθεση Βατοπαιδίου δεν είναι σκάνδαλο αλλά μία «συνήθης, νομική υπόθεση». Η «Ρομφαία» έχει αναρτήσει σχετικά άρθρα.

Δεν θα έπρεπε όλοι αυτοί οι θεολογίζοντες επικριτές του Βατοπαιδίου κινούμενοι από σπλάχνα χριστιανικής αγάπης που τα πάντα σκεπάζει να στηριχθούν σε αυτές τις δηλώσεις και να υπερασπίσουν μία Μονή που αποτελεί θεματοφύλακα της Ορθοδοξίας και του Έθνους; Αντί αυτών όμως ειπώθηκαν και γράφηκαν πολλά, πόσα όμως κατευθύνονταν από το πνεύμα της αληθείας και της αγάπης; Και η «κριτική» αυτή συνεχίζεται απο αυτούς που κάνουν την φούσκα «σκάνδαλο».

Ομιλούν οι «καλοί επικριτές» για «παρακράτος». Η Μονή Βατοπαιδίου ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου συνεργάστηκε με τα αρμόδια όργανα του Κράτους (Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, Γνωμοδοτικό Συμβούλιο, ΚΕΔ κ.ά).

Άρα ποιος είναι το παρακράτος; Το Κράτος μετά από μια εκατονταετία διαπραγματεύσεων με τη Μονή, αφού αυτή έδωσε στο Ελληνικό Δημόσιο πάνω από 35.000 στρέμματα στην Χαλκιδική για τους πρόσφυγες, έλυσε πρόσφατα ένα πρόβλημά της και απέκτησε έτσι η Μονή ένα τμήμα της περιουσίας της.

Πού είναι το σκάνδαλο; Μήπως η χριστιανική αγάπη που μακροθυμεί, που χρηστεύεται, που δεν ζηλοφθονεί, αυτών των «καλών χριστιανών» δεν μπορεί να αντέξει την πρόοδο των άλλων αδελφών; Για όλους αυτούς τους «καλούς χριστιανούς» οψόμεθα… θα επανέλθουμε….!

Πηγή: Ρομφαία