Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός

Ο ήλιος βασιλεύει

27 Ιουλίου 2010

Ο ήλιος βασιλεύει

Ο ήλιος βασιλεύει,

ο ήλιος βασιλεύει,

ψυχή μου κάνε φτερά!

Με όπλο σου την αγάπη,

μη φοβηθείς σκοτεινιά, ναι σκοτεινιά.

Διώξε μακριά τον πόνο,

διώξε μακριά τον πόνο,

προτίμησε τη χαρά…

που ο Χριστός μας χαρίζει

στα διαλεχτά του παιδιά, ναι τα παιδιά.

Ο ήλιος βασιλεύει,

ο ήλιος βασιλεύει,

και η ψυχή μου ζητά…

σαν το πουλί να πετάξει,

Χριστέ σε Σένα κοντά, σε Σε κοντά!

Κοντά στον Λυτρωτή μας,

κοντά στον Λυτρωτή μας,

είναι όλα ευωδιαστά.

Σβήνουν κακίες και πάθη,

ξεχνιούνται όλα μακριά, ναι μακριά…

Πηγή: http://www.gonia.gr/gonia.php?article=529