Ορθόδοξη πίστη

«Ενωμένη Ρωμηοσύνη»: Κέντρον ενότητος και προβολής-μελέτης των αξιών μας

18 Νοεμβρίου 2010

«Ενωμένη Ρωμηοσύνη»: Κέντρον ενότητος και προβολής-μελέτης των αξιών μας

Στην εποχή μας είναι γεγονός ότι περνούμε μια πρωτοφανή κρίση. Μεγάλος είναι ο πόνος μας να βλέπουμε, σε ανησυχητικά υψηλό ποσοστό, το λαό μας, τον προικισμένο με τόσα χαρίσματα από το Θεό, να έχη χάσει το δρόμο του και τους νέους μας, χωρίς αξίες και ιδανικά, να παραπαίουν μέσα στο σκοτάδι των παθών τους και αρκετοί, τελικά, να καταστρέφονται.

Παρά ταύτα, μέσα στην πανθομολογουμένη κρίση, διαπιστώνει κανείς εύκολα ότι υπάρχει μετάνοια και ότι υπάρχουν αξιόλογοι άνθρωποι, με πνευματική ζωή, με ικανότητες και διάθεση να βοηθήσουν, αλλά αγωνίζονται μεμονωμένα.

Μετά από σκέψεις πολλές, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι, αν ήταν δυνατό να συνεργασθούν όσοι πιστεύουν στις αξίες θα μπορούσε, συν Θεώ, να αλλάξη η γενικότερη νοοτροπία και πορεία μας. Όλοι επιζητούν αυτήν την ενωμένη προσπάθεια, αλλά πώς θα γίνη πραγματικότητα;

Έτσι προχωρήσαμε στη σύσταση και οργάνωση αυτού του Σωματείου, το οποίο αποτελείται από μέλη πού τα συνδέει η αγάπη για τις αξίες μας, χωρίς τις οποίες δεν είναι δυνατό να υπάρχουμε, ως άτομα ελεύθερα και ως Έθνος. Πιστεύουμε στη δύναμη της ενότητας και θεωρούμε ότι οι αξίες αυτές είναι η ψυχή του Γένους μας. Αν τις κρατήσουμε θα μάς διαφυλάξουν. Και αν τις απεμπολήσουμε θα χαθούμε.

Βάσει του καταστατικού του οι σκοποί του Σωματείου είναι: Η βαθύτερη γνώση, η βίωση, η προάσπιση καί η προβολή των πνευματικών αξιών πού συνθέτουν τήν ταυτότητά μας καί χαρακτηρίζουν τήν ιδιοπροσωπεία μας ως Ορθόδοξων Ελλήνων. Οι αξίες αυτές ειδικώτερα είναι:

-Η μακραίωνη, πολυκύμαντη καί εξόχως διδακτική ιστορία μας.

-Ο θεσμός της οικογένειας, πού αποτελεί τό κύτταρο του κοινωνικού σώματος και την «κατ’  οίκον Εκκλησίαν».

-Η απαράμιλλη ελληνική γλώσσα, στην οποία κατά θεία πρόνοια γράφτηκε τό Ευαγγέλιο της αποκαλυφθείσας Αλήθειας και η Ελληνοχριστιανική παιδεία.

-Η Ελληνορθόδοξη παράδοσή μας, πού αποτελεί τή μνήμη του λαού.

Το Σωματείο δέ σχετίζεται μέ κανένα τρόπο μέ τήν πολιτική. Από το καταστατικό του δε γίνονται δεκτά ως μέλη πολιτικά πρόσωπα, όσο διάστημα ασχολούνται μέ τήν πολιτική. Τηρεί τούς νόμους, σέβεται τό δημοκρατικό πολίτευμα καί υιοθετεί απόλυτα τά χρηστά ήθη. Δέν είναι ανταγωνιστικό ή υποκατάστατο άλλων κρατικών θεσμικών οργάνων ή πολύ περισσότερο εκκλησιαστικών. Δέν έχει κληρικούς ως μέλη ούτε ναούς. Αν μιλήσει ή γράψει για την Ορθοδοξία θα είναι μόνο για να καταδείξη ότι η Εκκλησία είναι ο ασφαλέστερος λιμένας της σωτηρίας μας και η κιβωτός του Γένους μας.

Δεν είναι ένα νέο ιδεολογικό ρεύμα ούτε ένα διαφορετικό κοινωνικό σύστημα ούτε μία οργάνωση κοινωνική, πολιτική ή θρησκευτική. Είναι ένα απλό κέντρο, πού αποβλέπει στην από κοινού μελέτη και προβολή των πνευματικών μας αξιών, με νόμιμο και δημοκρατικό τρόπο και με κάθε σύγχρονο μέσο επικοινωνίας (ραδιόφωνο, τηλεόραση, εκδόσεις, διαδίκτυο, εκδηλώσεις). Με απώτερο σκοπό νά δώση ελπίδα, ιδανικά και όραμα στους νεοέλληνες, μέσα από την παιδεία, τη σωστή ενημέρωση καί τήν προβολή υγιών προτύπων, με κεντρικό στόχο τη βοήθεια της οικογένειας και της νεότητας.

Η προσπάθεια είναι εγγενής. Βγαίνει από τα σπλάχνα του λαού μας, ο οποίος αγαπά τις αξίες του και θέλει την ενότητά του. Αυτό βεβαιώνει και η πρόθυμη και αθρόα συμμετοχή όσων πληροφορούνται γιά το Σωματείο.

Το ιδιαίτερο γνώρισμα αυτού του φορέα είναι η συνεργασία, ο συντονισμός καί η προβολή του έργου καί άλλων Ιδρυμάτων, Συλλόγων, Σωματείων, Ενώσεων, Οργανισμών καί προσώπων, οι οποίοι συμφωνούν μέ τό πνεύμα καί τούς σκοπούς του, με σκοπό την αφύπνιση και την στροφή πρός τις αξίες μας. Θά προσπαθήση νά διακονήση τήν πολυπόθητη ενότητά μας σάν τόν ταπεινό πηλό πού συνδέει τίς πέτρες της οικοδομής.

Δεν θα εισέλθουμε σε πολεμική με το κακό ούτε σε αντιπαραθέσεις και αντεγκλήσεις. Αλλά σύνθημά μας είναι: «Νίκα εν τώ αγαθώ το κακόν», ή απλούστερα, να πληθύνη το καλό με καλό τρόπο για να εξαφανισθή το κακό.

Οι αρχές καί ο σκοπός του Σωματείου είναι στοιχεία σταθερά καί αμε- τάτρεπτα, αλλά ο τρόπος, τά μέσα καί οι ενέργειες εκπληρώσεως αυτών υπόκεινται σέ διάλογο καί κριτική. Κατοχυρώνεται η ανταλλαγή απόψεων καί υιοθετούνται προτάσεις συντελεστικές των στόχων του Σωματείου.

Στό Σωματείο δύνανται νά προσφέρουν ανιδιοτελώς, ως φίλοι ή συνεργαζόμενοι, τίς υπηρεσίες τους καί πρόσωπα ικανά καί κατάλληλα, τά οποία δέν ανήκουν μέν σ αυτό αλλά ενστερνίζονται τούς σκοπούς του.

Γιά όσους επιθυμούν τήν επικοινωνία, τή συνεργασία, τήν ενημέρωση από καί πρός τό Σωματείο καί τήν υποβολή προτάσεων γιά τό γενικώτερο καλό, ας απευθύνονται:

Γραφεία Θεσ/νίκης:

Μοναστηρίου 225, Μενεμένη, ΤΚ 54628

τηλ: 2310552207, τηλεομοιότυπο: 2310552209

Γραφεία Αθηνών:

Λουκά Μπέλλου 3, Αμπελόκηποι, ΤΚ 11524

τηλ: 2106930355

Ιστοσελίδα: www.enromiosini.gr

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]