Ειδήσεις και Ανακοινώσεις

Οι ανεκμετάλλευτοι πόροι του Αιγαίου και προκλήσεις

29 Νοεμβρίου 2010

Οι ανεκμετάλλευτοι πόροι του Αιγαίου και προκλήσεις

Μια σαφέστατη επιστημονική απάντηση έρχεται στο ερώτημα αν και πόσα κοιτάσματα φυσικών πόρων υπάρχουν στο Αιγαίο, μέσω του συνεδρίου που ολοκληρώ