Συναξαριακές ΜορφέςΥπόθεση Μονής Βατοπαιδίου

Τί λέει στην Αγία Γραφή ο Θεός για τον καλλωπισμό και την περιουσία των οίκων Του

16 Δεκεμβρίου 2010

Τί λέει στην Αγία Γραφή ο Θεός για τον καλλωπισμό και την περιουσία των οίκων Του

Ο προφήτης Αγγαίος. "Αγγαίος, άγγος (δηλαδή αγγείο) πλήρες ώφθη χαρίτων" (στίχος από την ακολουθία της 16ης Δεκεμβρίου).

Στο βιβλίο του προφήτη Αγγαίου, που γιορτάζει σήμερα, ένα από τα βιβλία της Αγίας Γραφής, ο Θεός παραπονιέται που οι Εβραίοι επιστρέφοντας από την εξορία της Βαβυλώνας ενδιαφέρονταν περισσότερο να χτίσουν τα σπίτια τους και δεν αναστήλωναν τον πολυτελέστατο Ναό του Σολομώντα, που τότε ήταν ερειπωμένος. Ας δούμε κάτι που γράφει η Αγία Γραφή (που είναι πάντα επίκαιρη) σχετικά με το θέμα αυτό, μαζί με μερικά συμπεράσματα.

Κεφ. α΄

1 Κατά το δεύτερον έτος της βασιλείας του Δαρείου, την πρώτην του έκτου μηνός, ωμίλησεν ο Κύριος δια μέσου του προφήτου Αγγαίου και είπε τα εξής· “Ειπέ προς τον Ζοροβάβελ, τον υιόν του Σαλαθιήλ, που κατάγεται από την φυλήν Ιούδα και προς τον Ιησούν, τον υιόν του Ιωσεδέκ, τον αρχιερέα τα εξής·

2 Αυτά λέγει προς σάς και γνωστοποιεί ο Κύριος, ο παντοκράτωρ. Ο ισραηλιτικός αυτός λαός, που επέστρεψεν από τον τόπον της εξορίας του, λέγει· Δεν έχει έλθει ακόμη ο κατάλληλος χρόνος δια την ανοικοδόμησιν του ναού του Κυρίου.

3 Δια μέσου πάλιν του προφήτου Αγγαίου ωμίλησεν ο Θεός εναντίον των ραθυμούντων προς ανοικοδόμησιν του ναού και λέγει·

4 μήπως είναι μεν καιρός να μένετε εις τα καλοφτιασμένα σπίτια σας, δεν ήλθε δε καιρός να εργασθήτε δια τον ναόν και έτσι ο ναός αυτός μένει εις ερείπια; Όχι βέβαια.

5 Και τώρα αυτά λέγει Κύριος ο παντοκράτωρ· εξετάσατε μέσα εις τας καρδίας σας τους δρόμους, τους οποίους ακολουθείτε.

6 Εσπείρατε πολύν σπόρον και εμαζεψατε ολίγον καρπόν. Εφάγατε και δεν εχορτάσατε, επίετε οίνον και δεν ευρήκατε ανάπαυσιν. Εφορέσατε ενδύματα και δεν εζεσταθήκατε από αυτά και εκείνος, που εισέπραξε χρήματα, τα εμάζευσεν εις τρυπημένο σακκούλι και τα έχασε.

7 Αυτά λέγει ο Κύριος ο παντοκράτωρ· Προσέξατε καλά το εσωτερικόν σας και τον τρόπον της ζωής σας·

8 αναβήτε εις τα όρη, κόψετε ξύλα, ανοικοδομήσατε τον ναόν. Εγώ δε θα τον περιβάλω με ευμένειαν και αγάπην και θα δοξασθώ εις αυτόν, είπεν ο Κυριος.

9 Απεβλέψατε και υπελογίσατε ότι θα αποκτήσετε πολλά εισοδήματα· και όμως ήσαν ολίγα. Τα μετεφέρατε όλα στον οίκον σας, και εγώ με ένα φύσημα το διεσκόρπισα.

Δια τούτο αυτά λέγει ο Κύριος ο παντοκράτωρ· Επειδή ο ναός μου μένει ακόμη έρημος εις ερείπια, και καθένας από σας φροντίζει, πως να οικοδομήση το ιδικόν του σπίτι,

10 δια τούτο ο ουρανός θα αναστείλη την δροσιά του από την γην, τα δε χωράφια σας θα αναστείλουν την παραγωγήν των.

11 Θα επιφέρω έτσι την θλίψιν της ανομβρίας εις την γην σας, εις τας πεδιάδας και τα όρη, εις τα χωράφια του σίτου και στους αμπελώνας, εις τα ελαιόδενδρα και εις όλα τα αλλά προϊόντα, που αποφέρει η χώρα δια σάς και δια τα ζώα σας και εις όλα τα γεωργικά έργα των χειρών σας.

Κεφ. β΄

7 Θα συγκλονίσω όλα τα έθνη· ό,τι δε ωραίον και εκλεκτόν έχουν όλα τα έθνη θα προσκομισθή εδώ και θα γεμίσω αυτόν τον ναόν από δόξαν, λέγει Κύριος παντοκράτωρ.

8 Iδικόν μου είναι το αργύριον, ιδικόν μου το χρυσίον, λέγει Κύριος παντοκράτωρ.

Δεν είναι σαν να τα λέει ο προφήτης σε όλους εμάς και σαν να περιγράφει την κοινωνία μας; Όχι μόνο στο θέμα του ναού, αλλά σε όλα. (Εντωμεταξύ θα ήταν καλό να διαβάσει κανείς και το υπόλοιπο βιβλίο, το οποίο άλλωστε είναι πολύ μικρό, καθώς αποτελείται από δύο μόνο μικρά κεφάλαια.)

Ας σημειώσουμε, επίσης, και την ταραχή του Ιούδα του Ισκαριώτη όταν “πήγε χαμένο” δήθεν το πανάκριβο μύρο με το οποίο τιμήθηκε με τόσο ωραίο τρόπο ο Ιησούς και χαρίστηκε ένα υπέροχο φωτεινό δίδαγμα σε μάς, και το πώς Εκείνος τού απάντησε δεόντως (Κατά Ιωάννην ιβ΄ 3-8· Κατά Ματθαίον κς΄ 6-13).

Το κτίσιμο, η ανακαίνιση και ο καλλωπισμός των οίκων του Θεού είναι μεγάλη χαρά για όλους τους ανθρώπους που παιδεύονται και αγωνίζονται στην καθημερινή ζωή. Αν ενδιαφερόμασταν περισσότερο γι’ αυτά τα πράγματα, αυτό θα επέσυρε και επιπλέον βοήθεια και χάρη από τον Θεό για όλο τον κόσμο. Δεν είναι κάτι που στερεί από τους φτωχούς, αλλά κάτι που προσφέρει πολλά σε όλους με πολλούς και διάφορους τρόπους, και που μπορεί να ευεργετήσει όλη την κοινωνία. Είναι και αυτό κοινωνικό έργο, και πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται μαζί με τις ποικίλες άλλες μορφές ελεημοσύνης.

Τονίζουμε, όμως, ότι δεν ισχύουν τα ίδια για τις ατομικές πολυτέλειες διαφόρων δήθεν εκπροσώπων της Εκκλησίας, οι οποίες είναι απαράδεκτες! Και όσον αφορά μοναχούς (εντός ή εκτός εισαγωγικών) και, κατά κύριο λόγο, άγαμους κληρικούς, εννοούμε τυχόν ατομικές περιουσίες, διακοπές, κρουαζιέρες, πισίνες, τζακούζι, λιμουζίνες, πασαρέλες, συλλογές από μανικετόκουμπα, ακριβά εστιατόρια και αστακομακαρονάδες, διάφορες μαλθακότητες κλπ.

VatopaidiFriend