Συναξαριακές Μορφές

Βοήθειά μας… (6)

25 Δεκεμβρίου 2010

Βοήθειά μας… (6)

Δείτε την εικόνα…

Η Γέννησις του Χριστού. Εικόνα Αγιογραφείου Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου ([email protected])