Συναξαριακές Μορφές

Βοήθειά μας… (7)

26 Δεκεμβρίου 2010

Βοήθειά μας… (7)

Δείτε την εικόνα…

Η Παναγία Οδηγήτρια. Εικόνα Αγιογραφείου Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου ([email protected])