Ειδήσεις και Ανακοινώσεις

Μήνυμα Χριστουγέννων από τον δεσπότη Αργολίδας κκ. Ιάκωβο

26 Δεκεμβρίου 2010

Μήνυμα Χριστουγέννων από τον δεσπότη Αργολίδας κκ. Ιάκωβο

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

ΙΑΚΩΒΟΣ Β’

Πρός

Το χριστεπώνυμον πλήρωμα της καθ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως

«Αδελφοί μου εν Κυρίω αγαπητοί» (Ιακ. α’ 16)

«Ετέχθη υμίν σήμερον Σωτήρ, ός εστι Χριστός Κύριος» (Λουκ.β΄, 11). Μ αυτά τα απλά λόγια ο Αγγελος ανήγγειλε στους ταπεινούς ποιμένες της Βηθλεέμ τη χαρμόσυνη είδηση της έλευσης του Μεσσία, ενώ «πλήθος στρατιάς ουρανίου» ξάφνιασε την άδολη καρδιά τους με τον πρωτάκουστο ύμνο πού έψαλε:«Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γής ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία» (Λουκ.β΄, 14).

Η πολυστένακτος γή δέχθηκε με ανακούφιση το ουράνιο αυτό μήνυμα. Το μήνυμα της ειρήνης και της ευτυχίας. Ο άνθρωπος από τη στιγμή πού αντάλλαξε το θέλημα του Δημιουργού του με το δικό του θέλημα, έγινε εχθρός του Θεού. Ο φόβος, ο πόνος, η αγωνία και ο θάνατος κυριάρχησαν στην ανθρώπινη ζωή. Το συμφέρον θεοποιήθηκε και ταυτίστηκε με τον ανθρώπινο προορισμό, και γενικά ο άνθρωπος έγινε ξένος προς τη χαρά και την ειρήνη πού αισθανόταν προ της παρακοής. Εξ αιτίας όλων αυτών, ολόκληρη η ανθρωπότητα με πολύ πόθο περίμενε τη θεϊκή υπόσχεση της λυτρώσεως, τον ερχομό του Σωτήρα της· «Σωτήρα απεκδεχόμεθα Κύριον Ιησούν Χριστόν» (Φιλ. γ’ 20), γράφει ο Απόστολος Παύλος.

Και «ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν Αυτού γενόμενον εκ γυναικός … ίνα την υιοθεσίαν απολαύωμεν» (Γαλ. δ’ 4-5). Ο Υιός του Θεού έγινε υιός της Παρθένου. Έγινε άνθρωπος, για να ανεβάσει τον άνθρωπο στους ουρανούς· «Αυτός ενηνθρώπησε, ίνα ημείς θεοποιηθώμεν», γράφει ο Μέγας Αθανάσιος. Και συμπληρώνει ο Ιερός Χρυσόστομος «διά του ονόματος Αυτού καταλύθηκε ο θάνατος, δέθηκαν οι δαίμονες, άνοιξε ο ουρανός, άνοιξαν διάπλατα οι πόρτες του παραδείσου, στάλθηκε το Άγιο Πνεύμα, οι δούλοι έγιναν ελεύθεροι, οι εχθροί, οι γιοί, οι ξένοι έγιναν κληρονόμοι, οι άνθρωποι άγγελοι. Γιατί λέγω άγγελοι; Ο Θεός έγινε άνθρωπος, και ο άνθρωπος Θεός· τα ουράνια αναμίχτηκαν με τα επίγεια· το σκοτάδι σβήστηκε, το φώς έλαμψε, ο θάνατος κατατροπώθηκε». Η παρουσία δηλαδή του Υιού του Θεού μάς συμφιλίωσε με τον Θεό· ο Σαρκωμένος Λόγος του Θεού ήρθε για να φέρει στον πεπτωκότα άνθρωπο την ειρήνη, όπως χαρακτηριστικά ψάλλει η Αγία μας Εκκλησία : «Θεός ων ειρήνης, Πατήρ οικτιρμών της μεγάλης Βουλής σου τον Αγγελον, ειρήνην παρεχόμενον απέστειλας ημίν …» (Ε’ ώδή Καταβασιών Χριστουγέννων).

Αδελφοί μου, σήμερα πολλοί μιλούν για Ειρήνη, δημιουργούν ειρηνευτικούς οργανισμούς, διοργανώνουν συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις χάριν της ειρήνης, αλλά η πολυπόθητος Ειρήνη παραμένει μια φευγαλέα σκιά του πλανήτη μας. Ας μην ξεχνάμε πώς χωρίς Χριστό δεν μπορεί να υπάρξει Ειρήνη στη γή, και μάλιστα στις καρδιές μας. Μάς το ξεκαθαρίζει το πνεύμα του Θεού με το στόμα του Αποστόλου Παύλου : «Ο Χριστός εστιν η ειρήνη ημών» (Εφ. β’ 14). Σ Αυτόν τον Μεγάλο Ειρηνοποιό θα βρούμε την Ειρήνη και την Ευτυχία, πού μάς προσφέρεται μέσα στο πνευματικό σώμα Του, δηλαδή στην Αγία Εκκλησία Του, η οποία με τα θεία μυστήριά της και κατ εξοχήν με το μυστήριο της Θ. Ευχαριστίας μάς απαλλάσσει από τις αμαρτίες, μάς αγιάζει, μάς αναγεννά και μάς λυτρώνει. «Το αίμα του Χριστού καθαριεί την συνείδησιν ημών από νεκρών έργων» (Εβρ. θ΄ 14), δηλαδή το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει τη συνείδησή μας από τα έργα τα οποία φέρουν την ψυχική νέκρωση και αφαιρούν την εσωτερική χαρά και ειρήνη.

Επομένως, αν θέλουμε τη χαρά, την ειρήνη, την ευτυχία και γενικά τη λύση όλων των μεγάλων κοινωνικών και τραγικών προβλημάτων, δεν έχουμε παρά να σπεύσουμε όλοι, μικροί και μεγάλοι, άρχοντες και λαός και μάλιστα οι νέοι μας στο Σπήλαιο της Βηθλεέμ και εκεί με πίστη, απλότητα, ταπείνωση και μετάνοια να προσκυνήσουμε το Θείο Βρέφος και να Του εναποθέσουμε τον εαυτό μας και τα πάσης φύσεως προβλήματά μας· και τότε θα αισθανθούμε και εμείς όπως οι ταπεινοί ποιμένες της Βηθλεέμ χαράν μεγάλην, και με ευφρόσυνη καρδιά θα δοξολογούμε και εμείς τον Σωτήρα μας Ιησού Χριστό, ψάλλοντας τον Αγγελικό ύμνο «Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γής ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία» (Λουκ. β’ 14).

Διάπυρος προς Χριστόν Νηπιάσαντα

Ευχέτης Υμών

Ο Μητροπολίτης