Άγ. Ιωάννης Χρυσόστομος

Να μην επιζητούμε τον πειρασμό

11 Ιανουαρίου 2011

Να μην επιζητούμε τον πειρασμό

Άγ. Ιωάννης. ο Χρυσόστομος

Όταν άκουσε ο Ιησούς ότι ο Ιωάννης φυλακί­σθηκε, αναχώρησε για τη Γαλιλαία. Για ποιο λόγο αναχώρησε; Για να μας διδάξη πάλι, ότι δεν είναι σωστό να πηγαίνωμε οι ίδιοι με ορμή προς τους πειρασμούς, αλλά να υποχωρούμε και να φεύγωμε σε άλλο τόπο. Γιατί δεν είναι έγκλημα το να μη ρίχνη κάποιος τον εαυτό του σε κίνδυνο, αλλά το να μη σταθή γενναία σε περίπτωση που θα πέση (στον πειρασμό). Αυτό θέλει να διδάξη ο Χριστός. Συγχρόνως προσπαθεί να μη δώση αφορμή στο φθόνο των Ιουδαίων. Γι’ αυτούς τους λόγους αναχωρεί και πηγαίνει στην Καπερναούμ. Έτσι εκπληρώνει τη σχετική προφητεία του Ησαΐα, αλλά και έρχεται να αλιεύση τους διδασκάλους της οικουμένης (τους μαθητάς του δηλαδή), γιατί σ’ αυτά τα μέρη ζούσαν και εκείνοι ασκώντας τα επαγγέλματά τους.

 

“ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ”

ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»

Πηγή: http://www.impantokratoros.gr/xrysostomos_peirasmos.el.aspx