Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός

Βοήθειά μας (11)

2 Φεβρουαρίου 2011

Βοήθειά μας (11)

Δείτε τις εικόνες…

Η Υπαπαντή του Κυρίου, Αττάλεια Μικράς Ασίας

Η Υπαπαντή του Κυρίου, 16ος αιώνας, Ρωσία