Πολυμέσα - Multimedia

Πανήγυρις Αγίου Μαξίμου Γραικού και Παναγίας Παραμυθίας στο Βατοπαίδι (ηχητικό_2)

5 Φεβρουαρίου 2011

Πανήγυρις Αγίου Μαξίμου Γραικού και Παναγίας Παραμυθίας στο Βατοπαίδι (ηχητικό_2)

Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στην Πανήγυρη για την μνήμη του Αγίου Μαξίμου του Γραικού και την Σύναξη της θαυματουργού εικόνας της Παναγίας Παραμυθίας στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου. Ο σεβασμιώτατος μητροπολίτης Άρτης κ.κ. Ιγνάτιος Δ΄ προΐστατο της πανηγύρεως. Στο δεξιό χορό έψαλλε η Συνοδεία του Γέροντος Δαμασκηνού Νεοσκητιώτου, ενώ στον αριστερό χορό οι πατέρες της Ιερά Μονής Καρακάλλου μαζί με τους Βατοπαιδινούς.

Μπορείτε να ακούσετε το Δοξαστικό του Εσπερινού σε ήχο πλ. δ΄ και μέλος του ιερομονάχου Θεοφάνους του Βατοπαιδινού όπως το ψάλει ο Γέρων Δαμασκηνός.

Το ποιητικό κείμενο του Δοξαστικού έχει ως εξής:

«Συ­νέλ­θω­μεν ἐν ᾄσμα­σι σή­με­ρον ἡμεῖς, ἐπὶ τῇ μνή­μῃ τοῦ σε­πτοῦ ἡμῶν πα­τρός, καὶ ἰσα­πο­στό­λου, Μα­ξί­μου τοῦ θε­ό­φρο­νος. Οὗ­τος γὰρ οἰ­κο­νο­μή­σας ἀρί­στως, τὸ δο­θὲν αὐ­τῷ τά­λαν­τον, ἐμέ­ρι­σε παν­σό­φως ὡς πι­στὸς οἰ­κο­νό­μος. Πάν­τα γὰρ κα­τα­λι­πών, τὸν τοῦ Κυ­ρί­ου Σταυ­ρὸν ἀρά­με­νος, καὶ τῷ πε­ρι­βλέ­πτῳ Ἄθω­νι φοι­τή­σας, ἔξω σαρ­κὸς καὶ κό­σμου ἐγέ­νε­το· τὸν πλη­σί­ον δὲ ὡς εἰ­κὸς ἀγα­πή­σας, τῇ οἰ­κου­μέ­νῃ ἐπέ­δω­κεν ἑαυ­τὸν καὶ πε­πλα­νη­μέ­νους λα­ούς, τοῖς θε­ο­φθόγ­γοις αὐ­τοῦ λό­γοις στη­ρί­ξας, φθό­νῳ τοῦ ἐχθροῦ δι­ω­γμοῖς καὶ θλί­ψε­σιν ἐνή­θλη­σεν· ὅθεν ἐξῆλ­θεν ὁ φθόγ­γος αὐ­τοῦ εἰς τὴν οἰ­κου­μέ­νην καὶ πρε­σβεύ­ει ὑπὲρ ἡμῶν πρὸς Κύ­ρι­ον».