Ορθόδοξη πίστη

Τι είναι η Εκκλησία;

5 Φεβρουαρίου 2011

Τι είναι η Εκκλησία;

Η Εκκλησία δεν είναι κάποιος οργανισμός, αλλά ο νέος λαός του Θεού. Η Εκκλησία δεν είναι μια θρησκευτική (φυσική) λατρεία, αλλά μια Λειτουργία, που αγκαλιάζει ολόκληρη τη δημιουργία του Θεού. Η Εκκλησία δεν είναι κάποια διδασκαλία για τον μέλλοντα κόσμο, αλλά η χαρμόσυνη συνάντηση με τη βασιλεία του Θεού. Είναι το μυστήριο της ειρήνης, της σωτηρίας και της βασιλείας του Χριστού.

Πρωτοπρεσβύτερος Αλέξανδρος Σμέμαν, Ευχαριστία, Αθήνα 2000, σ. 325.