Θεολογία και Ζωή

Η αιωνιότητα μπορεί να είναι μέρος της ανθρώπινης ύπαρξης

9 Μαρτίου 2011

Η αιωνιότητα μπορεί να είναι μέρος της ανθρώπινης ύπαρξης

Του Μόσχου Εμμανουήλ  Λαγκουβάρδου

1. Η αιωνιότητα μπορεί να είναι μέρος της κάθε ανθρώπινης ύπαρξης. Ο άνθρωπος μπορεί να ζει σ΄ αυτήν την πρόσκαιρη ζωή με την προοπτική να αρέσει στο Θεό, με την προοπτική της αιώνιας ζωής .

2. Ο Θεός όρισε για τον κάθε άνθρωπο τον άγγελό του, ως φύλακα όχι μόνο της ψυχής αλλά και του σώματος. Οι αρχαίοι πρόγονοί μας ονόμαζαν τον άγγελο, “δαιμόνιο”.  Ο φύλακας άγγελος του ανθρώπου τον ενισχύει στην προσπάθειά του να ζει όπως αρέσει στο Θεό.

3. Στην εποχή μας, όπου η ελευθερία του ατόμου δέχεται μεγάλες επιθέσεις, εξακολουθούν να υπάρχουν άνθρωποι εδώ κι εκεί, μόνοι ή σε ομάδες που μάχονται για τη διατήρηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Είναι υποχρεωμένοι να παλέψουν ενάντια σε άκαμπτες εξουσίες ή ενάντια σε απάνθρωπες γραφειοκρατίες (Mόλενμπουργκ).

4. Η πάλη είναι με τον αρχαίο δράκοντα που συμβολίζει την επιθυμία να δίνει κανείς στα υλικά αγαθά ένα χαρακτήρα διάρκειας. Ο αρχάγγελος Μιχαήλ είναι ο αδυσώπητος εχθρός του Σατανά, εκείνου ο οποίος προσπαθεί να κάνει τον άνθρωπο υλιστή. Η αιωνιότητα μπορεί να γίνει μέρος κάθε ανθρώπινης πράξης.

5. Τα προβλήματα της ζωής διακρίνονται σ’ αυτά που λύνονται και στα άλυτα προβλήματα. Τα άλυτα προβλήματα προσπαθούμε να τα ξεπεράσουμε. Ζούμε με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούμε να ξεπερνούμε τα άλυτα προβλήματα της ζωής. Ξεπερνώ τα άλυτα προβλήματα της ζωής σημαίνει ότι βλέπω τα προβλήματα της ζωής με την προοπτική της αιωνιότητας. Το πρόβλημα του θανάτου π.χ. οι άγιοι δε φοβούνται το θάνατο αλλά ανυπομονούν να πάνε κοντά στο Θεό.

6. Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου. Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου.(Ψαλμ.)

Πηγή: http://moschoblog.blogspot.com/2011/03/blog-post_7837.html