Άγιοι - Πατέρες - ΓέροντεςΓέρ. Χαράλαμπος Διονυσιάτης

Ρήματα ζωής αιωνίου (4) [ Γέροντας Χαράλαμπος Διουνυσιάτης ]

15 Μαρτίου 2011

Ρήματα ζωής αιωνίου (4) [ Γέροντας Χαράλαμπος Διουνυσιάτης ]

Μόλις συνάντησα τον Γέροντά μου, περίπου σαράντα ετών, με δοκίμασε, αν μπορώ να κάνω άσκησι, και με έβαλε να κάνω τρεις χιλιάδες μετάνοιες.
Τις έκανα σε μία ώρα μαζι με τον θείο μου Γερο-Αρσένιο. Όταν τελείωσα, μου λέει ο Γέροντας· Έχεις ακόμη δυνάμεις; Και του απήντησα· Μέ τις ευχές σου, Γέροντα, ναι. Τότε λέει ο Γέροντας ιδιαιτέρως· Αρσένιε, μας έστειλε ο Θεός άγγελο και παπά! Και τους λειτουργούσα συνέχεια.
Εδιδάχθην όλα τα γράμματα της νοεράς προσευχής από τον Γέροντά μου».

Γέρων Χαράλαμπος Διονυσιάτης (1910 – 2001)