Αρχείο ημέρας

18 Μαρτίου 2011

Η Μαρία, Θεοτόκος και Παναγία. Δύο χαρακτηριστικά που ‘’σκανδαλίζουν’’ τους προτεστάντες.

Κατηγορίες: Θεολογία και Ζωή, Ορθόδοξη πίστη

Στο παρόν άρθρο  θα ασχοληθούμε με το χαρακτηριστικό της ως ‘’Θεοτόκος’’ και ως ‘’Παναγία’’, και με τις απορρέουσες ιδιότητες αυτών...

Περισσότερα