Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός

Βηματάρισσα

28 Μαρτίου 2011

Βηματάρισσα

antigrafo Panagias Vimatarissas

Παναγία Βηματάρισσα. Αντίγραφο της εικόνας το οποίο βρίσκεται στο παρεκκλήσι του Αγίου Δημητρίου (το οποίο βρίσκεται πλησίον) του Καθολικού της Μονής.

Σε βλέπω Βηματάρισσα

θλίβουμε που αμάρτησα,

τα χρόνια πώς σπατάλησα,

σαν σκέφτηκα, ευθύς σάστισα…

.

Χαίρε Σεπτή Κτητόρισσα

σήμερα που σε γνώρισα,

παλαιά ζωή αφόρισα

και την καρδία, σου δώρισα…

.

Καίει εμπρός σου ακοίμητη

κανδήλα, Πολυτίμητη,

Δέσποινα, Πολυθρύλητη

των θαυμασίων , Ατίμητη..

.

Τα έγκατα που ευλόγησες,

χωρία που ομολόγησες,

τον πειρασμόν που εξόρισες,

το Βατοπαίδιον, δώρισες…..

.

Τρίτη γιορτή, πανήγυρις

αγάλεται η ομήγυρης.

Η εικόνα σαν διέρχεται,

πάει ο πειρασμός, εξέρχεται…..

.

Μνάσων ο Παλαιός Μαθητής