Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες

Ρήματα ζωής αιωνίου (6) [ Γέροντας Εφραίμ προηγούμενος Μονής Φιλοθέου ]‏

30 Μαρτίου 2011

Ρήματα ζωής αιωνίου (6) [ Γέροντας Εφραίμ προηγούμενος Μονής Φιλοθέου ]‏

Σε όλη μου την ζωή προσεπάθησα νά αναπαύσω τον Γέροντά μου, και οι Πατέρες μετά την Κοίμησιν του Γέροντος μου έδωσαν

την κάρα του, ως καρπόν τελείας υπακοής. Ενθυμούμαι νοσταλγικώς, όταν ήμουν αρχάριος, μου είπε ο Γέροντάς μου· Κούτσικο, όταν μεγαλώσης, θα κήρυξης επ’ Εκκλησίαις τον λόγον του Θεού και όσα έμαθες από μένα τον ταπεινόν Γέροντά σου. Κυρίως ένα θα τους διδάξης· την ευχήν. Δίδαξε τους την ευχή, και να αγαπούν την Παναγία μας, και να αγαπούν την αγνήν και ταπεινήν μοναχικήν ζωήν, και ο Θεός θα σου στείλη πολλές ψυχές εις τα Μοναστήριά σου. Και αυτό κάνω μέχρι σήμερα, που είμαι ογδόντα τρία ετών.

 

Γέρων Εφραίμ ο Φιλοθεΐτης, προηγούμενος Μονής Φιλοθέου και νυν εις Η.Π.Α.

(24 Ιουνίου 1928 – …), πήγε στο Άγιον Όρος το 1947.