Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες

Βοήθειά μας (13)‏

31 Μαρτίου 2011

Βοήθειά μας (13)‏

Ω μακάρια απλότης, και τοιαύτη απλότης, η οποία ποιεί τον νουν του ανθρώπου απαθέστατον, θεοειδή και έμπλεων θείας αγάπης! Ο μακάριος Γέρων Αρσένιος υπήρξε χαλκέντερος και ακαταπόνητος εργάτης της ασκήσεως και της ευχής.

Γέρων Αρσένιος, συνασκητής του Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού

(1886 – 02/09/1983)