Συναξαριακές Μορφές

Οι Αγίες Αναστασία και Βασίλισσα

15 Απριλίου 2011

Οι Αγίες Αναστασία και Βασίλισσα

Οι δύο αυτές αγίες μάρτυρες κατάγονταν από την Ρώμη και προέρχονταν από επιφανείς οικογένειες. Υπήρξαν μαθήτριες των αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Μετά το μαρτύριο των Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων, πήγαν την νύχτα, πήραν τα τίμια σκηνώματα που έσταζαν ακόμη αίμα και τα ενταφίασαν. Τις κατήγγειλαν στον αιμοδιψή Νέρωνα και τις ερριξαν στην φυλακή χωρίς δίκη. Αφού έμειναν ακλόνητες σε όλες τις εκκλήσεις να αρνηθούν τον Χριστό, τις κρέμασαν από υψηλό ικρίωμα. Κατόπιν απέκοψαν τους μαστούς τους, τα χέρια, τα πόδια, την γλώσσα και τέλος τις αποκεφάλισαν, και έτσι οι δύο αγίες συγκαταλέχθηκαν στον χορό των καλλινίκων μαρτύρων.

Σημείωση: Τα τίμια λείψανά τους φυλάσσονται πάντα και τιμώνται στην Ρώμη, στην βασιλική της Σάντα Μαρία ντέλλα Πάτσε.

Πηγή: «Νέος Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας», υπό ιερομονάχου Μακαρίου Σιμωνοπετρίτου, εκδ. Ίνδικτος (τόμος όγδοος: Απρίλιος, σελ. 138)