Συναξαριακές Μορφές

Πασχαλινό μήνυμα Μητροπολίτη Αργολίδος

24 Απριλίου 2011

Πασχαλινό μήνυμα Μητροπολίτη Αργολίδος

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

ΙΑΚΩΒΟΣ Β’

Πρός

τό χριστεπώνυμον πλήρωμα της καθ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως

«Αδελφοί μου εν Κυρίω αγαπητοί» (Ιακώβ. α’ 16)

«Χ ρ ι σ τ ό ς Α ν έ σ τ η»

«Αναστάσεως ημέρα λαμπρυνθώμεν λαοί, Πάσχα Κυρίου Πάσχα, εκ γάρ θανάτου προς ζωήν και εκ γής προς ουρανόν, Χριστός ο Θεός, ημάς διεβίβασεν…» αναφωνεί αγαλλόμενος ο ιερός Υμνογράφος και συμπληρώνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Σήμερα γιορτάζουμε τη λαμπρή νίκη μας. Σήμερα ο Κύριός μας έστησε το τρόπαιο κατά του θανάτου, κατέλυσε την τυραννία του διαβόλου και μάς χάρισε την οδό της σωτηρίας, διά της αναστάσεως. Όλοι χαιρόμεθα, σκιρτάμε, αγαλλόμεθα. Αν και ο Κύριός μας Χριστός νίκησε και έστησε το τρόπαιο, εν τούτοις κοινή είναι η ευφροσύνη και η χαρά μας… Σήμερα η σύναξη των αγγέλων και ο χορός όλων των ουρανίων δυνάμεων αγάλλονται για τη σωτηρία των ανθρώπων».

Μέγα όντως, θαυμαστό και χαρμόσυνο το γεγονός της Αναστάσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Όλη η ιστορία του Χριστιανισμού δεν είναι τίποτα άλλο, παρά η ιστορία ενός και μοναδικού θαύματος, της Αναστάσεως του Χριστού. Την αλήθεια αυτή τονίζει ο Απόστ. Παύλος όταν γράφει στους Κορινθίους: «ει δε Χριστός ουκ εγήγερται, κενόν άρα το κήρυγμα ημών, κενή δε και η πίστις ημών» (Α’ Κορινθ. ιε’, 14). Δηλ. εάν ο Χριστός δεν είχε αναστηθεί τότε θα ήταν χωρίς νόημα το κήρυγμά μας, χωρίς νόημα και η πίστη μας. Και ο άγιος Αυγουστίνος παρατηρεί: «Δεν είναι καθόλου για μάς μεγάλο, αν πιστεύουμε ότι ο Χριστός πέθανε. Αυτό το πιστεύουν και οι ειδωλολάτρες. Και οι Ιουδαίοι. Και όλοι οι αμαρτωλοί. Όλοι πιστεύουν ότι πέθανε. Η πίστη των χριστιανών είναι η Ανάσταση του Χριστού. Αυτό είναι για μάς το μεγάλο: Πιστεύουμε, ότι ο Χριστός αναστήθηκε».

Αλλά η Ανάσταση του Χριστού είναι και της προσωπικής μας ζωής θεμέλιο. Σημαίνει για μάς την πιο βαθιά και ουσιαστική μεταμόρφωση. Πρόκειται για την πνευματική και ηθική ανάστασή μας από τα νεκρά έργα της αμαρτίας, από την κατάσταση της αμαρτίας και της φθοράς. Γράφει πολύ χαρακτηριστικά ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς: «Ο άνθρωπος γεννιέται στ αλήθεια όχι όταν (τόν) φέρνει στον κόσμο η μητέρα του, αλλά όταν πιστεύει στον Αναστημένο Σωτήρα Χριστό, γιατί τότε γεννιέται στην αθάνατη και αιώνια ζωή, ενώ η μητέρα γεννά το παιδί της προς (τόν) θάνατο, για τον τάφο. Η Ανάσταση του Χριστού είναι η μητέρα όλων μας, όλων των Χριστιανών, η μητέρα των αθανάτων. Διά (μέσου) της πίστης στην Ανάσταση του Κυρίου, γεννιέται πάλι ο άνθρωπος, γεννιέται για την αιωνιότητα».

Όμως, για να ωφεληθούμε απ αυτή την πίστη, θα πρέπει να απεκδυθούμε «τόν παλαιόν άνθρωπον συν ταίς πράξεσιν αυτού» (Κολ. γ’, 9) και να ενδυθούμε τον «καινόν άνθρωπον, τον κατά Θεόν κτισθέντα» (Εφ. δ’, 24).

Λοιπόν, ας γίνουμε άνθρωποι της Αναστάσεως, σύμφωνα με τον λόγο του Αποστόλου Παύλου «ει ούν συνηγέρθητε τώ Χριστώ, τα άνω ζητείτε, ού ο Χριστός εστιν, τα άνω φρονείτε μή τα επί της γής» (Κολ. γ’ 1-2). Έτσι έζησαν οι άγιοι της Εκκλησίας μας. Αυτό, ακριβώς, καλούμεθα να κάνουμε και όλοι εμείς σήμερα ως ορθόδοξοι Χριστιανοί. Ενισχυμένοι με τα Ιερά Μυστήρια της Μετανοίας και της Θείας Ευχαριστίας οφείλουμε το υπόλοιπο της ζωής μας να περιπατήσουμε «εν καινότητι ζωής» (Ρωμ. στ’, 4), ώστε με το φωτεινό παράδειγμά μας να διακηρύττουμε προς κάθε κατεύθυνση την πίστη μας στον Αναστάντα Κύριό μας και στη Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία Του.

Μόνο με αυτόν τον τρόπο, της επιστροφής μας στην πίστη και τη ζωή της Αναστάσεως του Θεανθρώπου, σαν μοναδικό πλέον τρόπο σωτηρίας, θα είναι δυνατόν να ψάλλουμε και αυτό το Πάσχα και ως Εκκλησία και ως Έθνος και ως οικογένεια, αλλά κυρίως ως άτομα τον νικητήριο Παιάνα της Εκκλησίας μας, το «Χριστός Ανέστη», για να νοιώσουμε μέσα μας και γύρω μας την τόσο απαραίτητη για την εποχή μας «ειρήνη του Θεού» την πάντα νούν υπερέχουσα κατά τον Απόστολο Παύλο (Φιλ. δ’, 7).

Ας ευχηθούμε η Χάρις και η ευλογία του Αναστάντος Κυρίου μας να καταυγάσει με το «ανέσπερο φώς Του» τις ψυχές όλων μας, την κοινωνία μας, τις οικογένειές μας, ιδιαιτέρως δε τους πάσχοντας και εν ανάγκαις ευρισκομένους αδελφούς μας και κυρίως τους νέους μας. Αμήν.

Διάπυρος προς Χριστόν Αναστάντα

Ευχέτης Υμών

Ο Μητροπολίτης

Ναύπλιον, Άγιον Πάσχα 2011