Ορθόδοξη πίστη

Ανάσταση

28 Απριλίου 2011

Ανάσταση

Νενικήκαμεν, τον εωσφόρο

ψηλαφήσαμεν , τροπαιοφόρο

Κύριον , το φέροντα τη χαράν

τον νέον αναπλάσας, Αδάμ….

Απ, αρχής τεθνεώτων, Ανάσταση,

χαράς προσκλητήριο και ανάταση.

Πέρας στης φθοράς, το μαρτύριο

διάγγελμα, εις αιώνας , σωτήριο….

Του Άδου από τούδε, ο θάνατος πορεία.

Εφαλτήριο δικαίων , ζωής αιωνίας…

Κατάπτωσης των εκπτώτων αγγέλων,

ανατολή, ελπιδοφόρος στο βέβαιον μέλλον…..

.

Μνάσων, ο Παλαιός Μαθητής