Άγ. Παΐσιος ΑγιορείτηςΆγιοι - Πατέρες - Γέροντες

‘Οπως διαφέρει το Άϋλον από το νάϋλον… (Γέρων Παΐσιος)

10 Μαΐου 2011

‘Οπως διαφέρει το Άϋλον από το νάϋλον… (Γέρων Παΐσιος)

«Mεγαλύτερη χάρη έχει ένα μικρό λουλούδι τού Θεού παρά ένας σωρός χάρτινα ψεύτικα λουλούδια…

όπως διαφέρει το Άϋλον από το νάϋλον»

Γέρων Παΐσιος