Συναξαριακές Μορφές

Τη δεκάτη τετάρτη του αυτού μηνός, μνήμη των…

14 Μαΐου 2011

Τη δεκάτη τετάρτη του αυτού μηνός, μνήμη των…

Ο Άγιος Νεομάρτυς Ιωάννης ο Χρυσοχόος (+ 14 Μαΐου 1802)

Ο άγιος Ισίδωρος (14 Μαϊου) και η αγία Μερόπη (2 Δεκεμβρίου)

Η Αγία Ταμάρα, βασίλισσα της Γεωργίας (1/14 Μαϊου) (με φωτογραφίες)

Ο Άγιος Νεομάρτυς Μάρκος ο Κρης