Αρχείο ημέρας

3 Ιουνίου 2011

Πιο «αδύναμα» στα μαθηματικά τα παιδιά διαζευγμένων γονέων

Κατηγορίες: Θεολογία και Ζωή

Τα παιδιά διαζευγμένων γονέων συχνά έχουν χειρότερες επιδόσεις από τους συμμαθητές τους στα μαθηματικά, έχουν λιγότερο ανεπτυγμένες κοινωνικές δεξιότητες, χαμηλότερη...

Περισσότερα