Ανέκδοτα - Χιούμορ

Η εφεύρεση της ημέρας (1)

31 Αυγούστου 2011

Η εφεύρεση της ημέρας (1)

Έξυπνες εφευρέσεις…

Πλένεις...ξεπλένεις