Ανέκδοτα - Χιούμορ

Η εφεύρεση της ημέρας (4)

5 Σεπτεμβρίου 2011

Η εφεύρεση της ημέρας (4)

Έξυπνες εφευρέσεις…