Ανέκδοτα - Χιούμορ

Η εφεύρεση της ημέρας (14)

19 Σεπτεμβρίου 2011

Η εφεύρεση της ημέρας (14)

Έξυπνες εφευρέσεις…