Συναξαριακές Μορφές

Συναξάρι 19 Σεπτεμβρίου

19 Σεπτεμβρίου 2011

Συναξάρι 19 Σεπτεμβρίου

Ο άγιος Θεόδωρος αρχιεπίσκοπος Καντερβουρίας (Canterbury). Ένας έλληνας της διασποράς. (19 Σεπτεμβρίου)

Οι άγιοι μάρτυρες Τρόφιμος, Σαββάτιος και Δορυμέδων – 19 Σεπτεμβρίου