Ειδήσεις και Ανακοινώσεις

Εκοιμήθη εν Κυρίω ο Μητροπολίτης Κυρηνείας Παύλος

3 Οκτωβρίου 2011

Εκοιμήθη εν Κυρίω ο Μητροπολίτης Κυρηνείας Παύλος

Με βαθιά θλίψη η Ιερά Σύνοδος της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Κύπρου αγγέλλει προς το Χριστεπώνυμο πλήρωμα της Ιεράς Μητρόπολης Κυρηνείας, και γενικότερα προς τον Κυπριακό Ελληνισμό, την εκδημία προς τον Κύριον του αειμνήστου Μητροπολίτη Κυρηνείας Παύλου.

Ο αείμνηστος Μητροπολίτης εκοιμήθη, χθές Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2011, και ώρα 24.00’.

Το σκήνωμα του αοιδίμου Μητροπολίτη θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα αύριο, Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2011 από τις 8:00 το πρωΐ στον Ιερό Ναό Απ. Ανδρέα Πλατύ Αγλαντζιάς.

Η κηδεία του αειμνήστου Μητροπολίτη θα τελεσθεί αύριο, Δευτέρα, και ώρα 14.00’ μ.μ., στον ίδιο Ιερό Ναό. Της κηδείας θα προστεί η Α.Μ. ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος Β΄, συμπαραστατούμενος από τα μέλη της Ιεράς Συνόδου.

Η ταφή θα γίνει σε οικογενειακό τάφο στη Λάρνακα.

Από το Γραφείο της Ιεράς Συνόδου,

2 Οκτωβρίου 2011.

Βιογραφικό σημείωμα του μακαριστού Μητροπολίτου Κυρηνείας Παύλου

῾Ο μακαριστός Μητροπολίτης Κυρηνείας Παῦλος ἐγεννήθη εἰς τήν Λάρνακα τήν 21ην Νοεμβρίου 1945. Μετά τήν ἀποφοίτησίν του ἀπό τήν ᾿Αγγλικήν Σχολήν Λευκωσίας, ἔτυχε καί τοῦ ἀπολυτηρίου τοῦ Παγκυπρίου Γυμνασίου. ῾Υπηρέτησε τήν στρατιωτικήν του θητείαν εἰς τήν ᾿Εθνικήν Φρουράν καί ἐφοίτησεν εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Πανεπιστημίου ᾿Αθηνῶν, ὡς ὑπότροφος τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος, τυχών τοῦ πτυχίου τῆς Θεολογίας τό 1972.

Μετά τήν ἐπάνοδόν του εἰς τήν Κύπρον, ὑπηρέτησεν ὡς λαϊκός ἱεροκῆρυξ καί κατηχητής τῆς ῾Ιερᾶς ᾿Αρχιεπισκοπῆς. ῾Υπηρέτησεν, ἐπίσης, ὡς Καθηγητής εἰς τήν ῾Ιερατικήν Σχολήν «᾿Απόστολος Βαρνάβας» καί μετά ταῦτα εἰς τήν Δημοσίαν Μέσην ᾿Εκπαίδευσιν, ἐν ἀποσπάσει, εἰς τήν ᾿Αγγλικήν Σχολήν Λευκωσίας.

Τό 1977, κατόπιν διαγωνισμοῦ, ἔτυχεν ὑποτροφίας ὑπό τοῦ ῾Ιδρύματος Κρατικῶν ῾Υποτροφιῶν (Ι.Κ.Υ.) ῾Ελλάδος καί μετεξεπαιδεύθη εἰς τήν ῾Ιστορίαν καί Θεολογίαν τῆς Λατρείας ἐπί τριετίαν εἰς τό Πανεπιστήμιον τῆς ᾿Οξφόρδης. Τό 1985 ἀνηγορεύθη ὑπό τοῦ ἐν λόγῳ Πανεπιστημίου Διδάκτωρ τῆς Φιλοσοφίας (D. Phil.), κατόπιν ὑποβολῆς διατριβῆς μέ θέμα· «The Eucharistic Theology of Nicholas Cabasilas» (῾Η Εὐχαριστιακή Θεολογία τοῦ Νικολάου Καβάσιλα).

Εἰς τάς τάξεις τοῦ ἱεροῦ κλήρου εἰσῆλθε τό 1980, χειροτονηθείς εἰς Διάκονον τήν 14ην Σεπτεμβρίου ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Χωρεπισκόπου Σαλαμῖνος κ. Βαρνάβα. Τήν 4ην ᾿Οκτωβρίου 1981, χειροτονηθείς εἰς Πρεσβύτερον καί προχειρισθείς εἰς ᾿Αρχιμανδρίτην ὑπό τοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Α´, διωρίσθη ὡς προϊστάμενος τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ ᾿Αποστόλου Βαρνάβα Δασουπόλεως. Τήν 23ην ᾿Οκτωβρίου 1988 προεχειρίσθη καί ἐνεθρονίσθη ὑπό τοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Α´ ῾Ηγούμενος τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς Μαχαιρᾶ. Τήν 4ην Νοεμβρίου 1993 ἀνέλαβε καθήκοντα Πρωτοσυγκέλλου τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως Κυρηνείας.

Τήν 5ην ᾿Απριλίου 1994 ἐξελέγη διά μυστικῆς ψηφοφορίας κλήρου καί λαοῦ Μητροπολίτης Κυρηνείας, χειροτονηθείς εἰς ᾿Επίσκοπον καί ἐνθρονισθείς τήν 10ην ᾿Απριλίου 1994 ἐν τῷ ἱερῷ Ναῷ Εὐαγγελισμοῦ Παλλουριωτίσσης.

Αντεπροσώπευσε τήν ᾿Εκκλησίαν Κύπρου εἰς τήν δίκην τῶν Ψηφιδωτῶν τῆς Κανακαρίας καί συμμετέσχεν ὡς μέλος ἀντιπροσωπειῶν τῆς ᾿Εκκλησίας εἰς διαφόρους διαχριστιανικούς διαλόγους τόσον εἰς τήν Κύπρον ὅσον καί εἰς τό ἐξωτερικόν.

Πηγή: http://www.churchofcyprus.org.cy/article.php?articleID=1954