Προσκυνήματα-Οδοιπορικά

Ιερά Μονή Καρακάλλου Αγίου Όρους

31 Οκτωβρίου 2011

Ιερά Μονή Καρακάλλου Αγίου Όρους

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τήν Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2011, ὥρα 19.00΄, ἡ Ἑταιρεία Μακεδονικῶν
Σπουδῶν θά παρουσιάσει σέ εἰδική ἐκδήλωση στήν Αἴθουσα τῶν ∆ιαλέξεών
της (ὁδός Ἐθνικῆς Ἀμύνης 4, Θεσσαλονίκη) τόν τόμο «ΕΙΚΟΝΕΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΥ».

Τήν ἐκδήλωση θά προλογίσει καί συντονίσει ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑταιρείας
Μακεδονικῶν Σπουδῶν Νικόλαος Ι. Μέρτζος. Σύντομο χαιρετισμό θά
ἀπευθύνει ὁ Καθηγούμενος Ἱερᾶς Μονῆς Καρακάλλου Ἁγίου Ὄρους,
Ἀρχιμανδρίτης Φιλόθεος. Τόν τόμο θά παρουσιάσει ὁ ὁμότιμος Καθηγητής
Χριστιανικῆς Ἀρχαιολογίας καί Τέχνης Α.Π.Θ. Εὐθύμιος Ν. Τσιγαρίδας. Θά
ἀκολουθήσει προβολή μέ θέμα «Ἡ Ἱερά Μονή Καρακάλλου».

Τό ἀναλυτικό ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ τῆς ἐκδήλωσης ἔχει ὡς ἐξής:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Νικόλαος Ι. Μέρτζος,
Πρόεδρος Ἑταιρείας Μακεδονικῶν Σπουδῶν

Ἀρχιμανδρίτης Φιλόθεος,
Καθηγούμενος Ἱερᾶς Μονῆς Καρακάλλου Ἁγίου Ὄρους

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΑΡΧΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΜΟΥ
Εὐθύμιος Ν. Τσιγαρίδας,
Ὁμότιμος Καθηγητής Χριστιανικῆς Ἀρχαιολογίας καί Τέχνης Α.Π.Θ.
Ἐπιμελητής τῆς ἐκδόσεως.

Ἀθανάσιος E. Καραθανάσης,
Ἀντιπρόεδρος Ἑταιρείας Μακεδονικῶν Σπουδῶν, Καθηγητής Ἱστορίας Α.Π.Θ.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 15’
Ἡ Ἱερά Μονή Καρακάλλου Ἁγίου Ὄρους

Ἀκολουθεῖ τό κείμενο πού ἐξέδωσε ἡ Ἐταιρεία Μακεδονικῶν Σπουδῶν ἐν
ὅψει τῆς έκδήλωσης:

“Τό Ἅγιον Ὄρος Ἄθως ἐπί χίλια καί πλέον ἔτη παραμένει ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ
ζῶσα Κιβωτός τῆς Ὀρθοδοξίας, ἱερό προσκύνημα καί σημεῖο ἀναφορᾶς ὅλων
τῶν ὁμοδόξων Λαῶν, καθώς ἐπίσης γοητευτικός πόλος ἕλξεως χιλιάδων
ἄλλων ἐπισκεπτῶν – ἑτεροδόξων Χριστιανῶν, ἀλλόθρησκων, ἀκόμη καί
ἀγνωστικιστῶν.

Γιά τό Γένος μας, ἐπί πλέον, παραμένει εἰς τό διηνεκές ἄσβεστο
πνευματικό φῶς καί καταφυγή, κιβωτός τῆς Ἑλληνικῆς Γραμματείας καί
φάρος Παιδείας, εὐκληματοῦσα Ἄμπελος τῆς Τέχνης καί παρακαταθήκη τοῦ
Πολιτισμοῦ, Θησαυροφυλάκιο τῆς ἐθνικῆς κληρονομίας μας καί πρότυπο
Ἀρετῆς.

Λοιπόν, σημαίνει αὐτονοήτως ἐξαιρετικῆς σημασίας γεγονός κάθε φορά πού
τό Ἅγιον Ὄρος ἐξέρχεται ἀπό τόν Κῆπο τῆς Παναγίας γιά νά φέρει εἰς τόν
Κόσμον τήν εὐλογία του καί νά μᾶς χαρίσει τούς Θησαυρούς του. Αὐτό
πράττει καί τώρα μέ τίς συγκεκριμένες Εἰκόνες Ἱερᾶς Μονῆς Καρακάλλου
πού, μέσω τῆς Ἑταιρείας Μακεδονικῶν Σπουδῶν, παρουσιάζει στή
Θεσσαλονίκη, πρωτεύουσα τῆς Ἑλληνικῆς Μακεδόνιας, τήν Τρίτη 15
Νοεμβρίου 2011, ὥρα 19.00΄.

Τόν βαρύτιμο τόμο χαρακτηρίζουν ἡ ἄρτια ἐπιστημονική τεκμηρίωση, ἡ
ὑψηλή αἰσθητική καί ἡ ποιότητα ἐκτυπώσεως πού ἁρμόζουν στίς
εὐλογημένες Εἰκόνες, τίς ὁποῖες ὑπομνηματίζουν οἱ εἰδικοί ἐπιστήμονες
Εὐθύμιος Τσιγαρίδας, Κρίτων Χρυσοχοΐδης, Ἀγγελική Στρατή, Παρασκευή
Παπαδημητρίου, Ἀλεξάνδρα Τρυφόνοβα καί Γεώργιος Φουστέρης.

Ὑπενθυμίζεται μέ εὐγνωμοσύνη ὅτι, πρίν 72 χρόνια, τό Ἅγιον Ὄρος
ἔσπευσε πρῶτο καί συνέδραμε οἰκονομικά τήν Ἑταιρεία Μακεδονικῶν
Σπουδῶν εὐθύς ἀμέσως μόλις τόν Ἀπρίλιο 1939 ἱδρύθηκε ἄστεγη καί ἄπορη.
Ὁ ὀβολός τῶν Ἁγιορειτῶν πατέρων ἀπεδείχθη εὐλογημένος. Εἶναι εὐλογία
καί ἡ τωρινή παρουσία τοῦ Ἁγίου Ὄρους.”

Μπορεῖτε νά δεῖτε καί να ἐκτυπώσετε τήν Πρόσκληση τῆς ἐκδήλωσης στήν
διεύθυνση: http://iconskarakallou.gr/prosklisi/

Στήν ἰστοσελίδα www.iconskarakallou.gr μπορεῖτε νά βρεῖτε περισσότερες
πληροφορίες καί ὁπτικό ὑλικό σχετικά μέ τό βιβλίο “Εἰκόνες Ἱερᾶς Μονῆς
Καρακάλλου”, καθώς καί τήν Μονή.