Θεολογία και Ζωή

Παντάνασσα

17 Νοεμβρίου 2011

Παντάνασσα

 Προσωνύμια μύρια και η Χάρις μεγάλη

άλλος ποιος να εξορίσει το άλγος ,τη ζάλη;

Η γαστέρα τιμία και χωρούσα τον Έναν,

η καρδία μεγάλη και αγαπά τον καθέναν.

Δικαίως εκλήθης, Φοβερά Προστασία

Άνασσα πάντων, Θεογεννήτωρ Μαρία.

Κλίμαξ Ουράνια , των Αγγέλων Κυρία…

Ικεσία Ακοίμητος, Ασφαλής Σωτηρία.

Ω γλυκύτατη Μήτερ του Χριστού και Κυρίου

η κληθείσα ως λύση , του φρικτού μαρτυρίου.

Άλλως πώς , να σμικρύνει το θανάσιμο χάσμα

και να σώζει εις αιώνας , το αχάριστο πλάσμα ;

Άνασσα έκτοτε καθηκόντως εκλήθη, των πάντων,

διαβιούσα εις Βατοπαίδιον, ικετεύουσα υπέρ πάντων.

 

Μνάσων ο Παλαιός Μαθητής