Γέρ. Ιωσήφ Βατοπαιδινός

Είπεν Γέρων…

22 Νοεμβρίου 2011

Είπεν Γέρων…

Κατήχηση σαρακοστή

στη μάδρα του πεδίου,

ο Γέρων έκανε Ιωσήφ

Μονής Βατοπαιδίου.

“Αδελφοί και πατέρες,

τούτες τις δύσκολες μέρες,

μέτρο δε θαχουν οι κόποι

άλλοι δεν έμειναν τρόποι…

Παλαιού ανθρώπου νέκρωση

κανόνας σωτηρίας,

ευχή και φλόγα στην καρδιά

και ο έρως , στην Κυρία…

Τον χρόνο άλλως έχασες

στα βάθη της ερήμου

και ο δυστυχής εβάδισες

στον δρόμο του απείρου..

Θέση εις στα πνευματικά,

να δώσεις δίχως άλλο

βάδιζε προς τον αγιασμό

και άφησε το παράλογο.

Αισθήσεις δάμασε και νουν

μέσω της εγκρατέιας

για να έρθει πάλι φωτισμός

στην καθαρήν καρδία.

Με ζήλο και αυταπάρνηση

μα και με Φιλοπονία,

στη ξενιτεία βάδισε

να βρεις την ευλογίαν.

Φιλοπονία και άσκηση

στον στοίβο εγκρατείας,

προάγουν καθαρότητα

και φωτισμόν ευθεία…

Με νουν στην εσωστρέφεια

ψάξε να ειδείς τα θεία

και μες στις κακοπάθειες

θα έχεις σωτηρίαν…

Καρπούς θα φέρει η σιωπή

σε κάθε κόπο, λυπη.

Άρση σταυρού ,αδιάλειπτη

και αυτό θα φέρει νίκην.

Φιλοπονία,σύμμαχον

εις τον καλον αγώνα,

έτσι θα έρθει , η ανάσταση

χρυσός είναι ο κανόνας…

Την χρεία δίδει ο Ύψιστος,

έχεται αμερημνία

και εξορίστε μακρυά

την κάθε επιθυμία….

Στα όντα τα λειτουργικά

η Χάρις θα έρθει να ξυπνά

με προσευχή και ψαλμωδία,

την ποθητήν , θεοειδεία…

Στης σωτηρίας προσπάθεια

εις νόμος και κανόνας,

και μόνος τρόπος ασφαλής

και σωτηρίας πυλώνας.

Φιλαλληλία τέκνα μου

του πόθου της καρδίας,

να σας ειδώ στο πλάι μου

στους πόδας της Κυρίας…”

Μνάσων ο Παλαιός Μαθητής